top_1.jpg
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Szpital Wojewódzki w Szczecinie
KOMUNIKAT DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO w SZCZECINIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 15 Czerwiec 2016 12:32

KOMUNIKAT DYREKTORA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  WOJEWÓDZKIEGO

SZPITALA ZESPOLONEGO

w SZCZECINIE

 

w sprawie: odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej w oryginale pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych w roku 1995.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie  stosownie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz do § 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania informuje , iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w roku 1995.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Broniewskiego 2, tel. 091/8139022 

 

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 14.06.2016r. do 08.07.2016r.

 

 

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                       Samodzielnego Publicznego

                                                                               Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

                                                                                                   w Szczecinie

                                                                                                Małgorzata Usielska

 

 

 

 
Podwójny przeszczep PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
Piątek, 29 Kwiecień 2016 12:17

Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego przeszczepili 51-letniemu pacjentowi jednocześnie wątrobę i nerkę. W tym roku to pierwsza taka operacja. 

51- letni pan Jerzy cierpiał od wielu lat z powodu marskości wątroby i niewydolności nerek. Nieco ponad tydzień został zakwalifikowany do listy oczekujących na przeszczep.

- Nie wiem czy to cud, czy opatrzność, ale zaledwie po kilku dniach otrzymaliśmy telefon od koordynatora, pana Jerzego Myśliwca - opowiada żona pacjenta. - Wszystko rozegrało się bardzo szybko i sprawnie, za co serdecznie dziękujemy. Zdaję sobie sprawę, że był biorca, któremu zawdzięczamy drugie życie mojego męża. Mogę tylko podziękować bliskim tej osoby, bo dzięki niej mój mąż otrzymał drugie życie. 

- Wyniki pacjenta są obiecujące. - mówi dr Samir Zeair, ordynator  Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. – Mówimy o tym dzisiaj, ponieważ wyraźni spada liczba dawców – natomiast lista pacjentów oczkujących na nowy organ zwiększa się.

Operacje rozpoczęła się 26 kwietnia o godz. 20.30 i trwała niecałe 7 godzin. Najpierw przeszczepiona została wątroba, następnie nerka. Dzięki temu, że narządy pochodziły od jednego dawcy, ryzyko powikłań jest znacznie mniejsze.

- Podwójny przeszczep to zawsze lepsze rozwiązanie, gdyż układ odpornościowy lepiej go akceptuje – mówi prof Marta Syczewska, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby.

Szpital Wojewódzki w Szczecinie jest jednym z wiodących w kraju ośrodków wykonujących przeszczepy wątroby, nerek oraz obydwu tych organów jednocześnie. W ubiegłym roku wykonano 62 przeszczepy wątroby, 34 przeszczepy nerek i jeden podwójny przeszczep. Obecnie pięciu pacjentów naszego szpitala oczekuje na taką operację. 

ZDJĘCIA 

 
Nowa kardiologia na Arkońskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
Środa, 09 Marzec 2016 09:45

W pełni wyremontowany i wyposażony budynek, nowoczesne pracownie i sprzęt, komfortowe sale dla pacjentów – to tylko niektóre z atutów otwieranych właśnie, zmodernizowanych oddziałów kardiologicznych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Nie zmieni się tylko jedno - uznawany za jeden z najlepszych w kraju zespół kardiologów.

Projekt „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Dzięki dofinansowaniu udało się stworzyć nowoczesny ośrodek leczenia chorób kardiologicznych z oddziałami: Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Liczy się czas

W nowym budynku pacjenci przebywać będą w salach jedno, dwu i trzyosobowych z niezależnym węzłem sanitarnym. Teraz w jednym miejscu znajduje się punkt przyjęć z podjazdem dla karetek, 8 - łóżkowy odcinek obserwacyjny oraz powiększony do 10 stanowisk Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, co nie jest bez znaczenia dla nagłych, pilnych zdarzeń medycznych.

- Choroby układu krążenia są niestety wiodącą przyczyną  zgonów w kraju i naszym województwie – mówi dr Robert Józwa, ordynator Oddziału Kardiologii SPWSZ. - W latach 2011-2013 były one odpowiedzialne za 32,7% ogółu zgonów mieszkańców województwa.  W daszym ciągu główną przyczyną zgonów z powodu chorób ukladu krążenia pozostaje choroba wieńcowa  i niewydolność krążenia. Mimo niewątpliwego postępu  polskiej kardiologii interwencyjnej  w ostatnich latach – (statystyki w ilości wykonywanych zabiegów stawiają nas w czołowce statystyk europejskich ) problemem pozostaje zbyt duża liczba zabiegów wykonywanych niezgodnie ze wskazaniami, co w dużym stopniu ogranicza korzyści  pacjentów z wykonywania tych zabiegów oraz naraża ich na niepotrzebne ryzyko. Wynika to głównie z kwalifikacji do zabiegu w oparciu tylko o wynik koronarografii bez uwzględnienia  badań dodatkowych. Mając to na uwadze nowe pracownie wyposażono we wszelkie narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę czynnościową  naczyń wieńcowych  oraz dokładną ocenę anatomiczną. To pozwoli istotnie zredukować ilość nieuzasadnionych zabiegów.

Wszystko w jednym miejscu

W jednym budynku znajdują się pracownie m. in.: angiografii, hemodynamiki, elektroterapii i elektrofizjologii, dzięki czemu cały proces leczenia będzie skorelowany.   W nowoczesnych pracowniach znajdują się m . in. 2 nowoczesne angiografy, 5 ultrasonografów, nowe systemu monitorowania pacjentów, sprzęt do ergospirometrii i elektrofizjologii. Polisomnograf do badania bezdechu sennego, nowoczesna aparatura reanimacyjna, czy system do hemofiltracji (sztuczna nerka) to tylko wybrane narzędzia, które rozszerzą pole działań kardiologów ze Szpitala Wojewódzkiego.

 Co i gdzie?

Nowe oddziały kardiologiczne znajdują się w budynku „D” – zajęły miejsce po oddziałach chirurgicznych, które w 2015 roku przeniesiono do Centrum Zabiegowego. W przyziemiu budynku znajduje się kardiologiczna izba przyjęć z pokojami badań, gabinetami diagnostycznymi i 8 – stanowiskowym odcinkiem obserwacyjnym. Znajdują się tu także: duży hol wejściowy z rejestracją i odrębne wejście dla pacjentów przywożonych przez karetki. Stworzenie niezależnego kardiologicznego punktu przyjęć, z możliwością obserwacji pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego o niejasnym obrazie klinicznym, pozwoli  na istotne skrócenie czasu dotarcia pacjenta do pracowni hemodynamicznej.  Poprzez stworzenie odpowiednich warunków socjalnych będziemy mieli również możliwość nawet kilkunastogodzinnej obserwacji chorych (np. z napadowymi zaburzeniami rytmu) w dogodnych, nieuciążliwych dla niego warunkach.

Na pierwszym piętrze znajduje się oddział kardiologiczny z salami jedno, dwu i trzyosobowymi z indywidualnymi węzłami sanitarnymi (łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), dyżurka pielęgniarek z otwartym punktem pielęgniarskim oraz pomieszczenia dla pacjentów, a także 10 - łóżkowy Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Z kolei drugie piętro to kolejne sale pacjentów z wydzieloną częścią zabiegową, mieszczącą pracownię hemodynamiki, pracownię badań elektrofizjologicznych oraz pracownię elektroterapii. W ubiegłym roku w naszym oddziale wykonano ponad 800 prób dobutaminowych co stawia nas w czołówce pracowni ultrasonograficznych w kraju,  zakup kolejnych 5 wysokiej klasy ultrasonografów pozwoli w krótkim czasie zwiększyć tę ilość do ok. 1500-2000 badań rocznie co w istotny sposób poprawi jakość kwalifikacji do  koronarografii.  W trosce o bezpieczeństwo pacjenta aparaty angiograficzne w pracowni hemodynamiki wyposażone są w  nowoczesne układy redukcji  dawki promieniowania oraz oprogramowanie, które pozwala na zmniejszenie ilości ekspozycji i kolejną redukcję dawki oraz zmniejszenie ilości podawanego kontrastu. W części budynku „E” zorganizowane są pracownie diagnostyki nieinwazyjnej  oraz sala raportów i szkoleń.

Kardiologia w spocie

W ramach promocji projektu pn. „Podniesienie jakości dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” powstał m.in. 15-sekundowy spot, w którym wystąpili pacjenci Poradni Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego.

Obejrzyj spot „Z miłości do serca”

Kardiologia w SPWSZ w liczbach (za 2015 rok):

 • 23 lekarzy ze specjalizacją z kardologii
 • 21 osób ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrzn16 rezydentów specjalizujących się w kardiologii
 • 8 000 pacjentów hospitalizowanych
 • 3 000 koronografii
 • 1500 zabiegów angioplastyki wieńcowej
 • 538 zabiegów implementacji stymulatorów serca
 • 167 kardiowerterów – defibrylatorów
 • 455 zabiegów ablacji
 • 823 próby dobutaminowe
 • 441 ultrasonografii przezprzełykowych
 • 8 000 badań USG serca

Projekt „Podniesienie jakości dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie przez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” jest współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.2015
Data finansowego zakończenia projektu: 12.2015
Całkowity koszt projektu: 24 872 236,48 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych: 23 262 104,88 zł
Kwota dofinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: 17 446 578,66 zł

    

   

  

 
Pluszowe nerki - z okazji Światowego Dnia Nerek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
Czwartek, 10 Marzec 2016 12:04

O tym ważna jest profilaktyka zdrowia nerek przekonują nefrolodzy ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, którzy odwiedzają uczniów szczecińskich szkół. Wiedzą, że samą teorią nie zawsze można przyciągnąć uwagę młodych ludzi - dlatego dla dzieci i młodzieży przygotowali maskotki w kształcie… nerek.

Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego od kilku dni odwiedzają szczecińskie szkoły: podstawowe, gimnazja i licea.  Opowiadają jak dbać zdrowie – w tym o zdrowie nerek. Żeby zainteresować dzieci i młodzież tym tematem, Szpital Wojewódzki  nawiązał współpracę z Pluszektorium, które szyje zabawki o medycznych kształtach. Dzięki współpracy udało się przygotować 50 maskotek w kształcie nerek z minkami, które w zależności od wariantu mogą być złe, wesołe, smutne lub wykończone. To dodatkowy element, który przyciąga uwagę uczniów podczas prezentacji.W ten sposób Szpital Wojewódzki przyłączył się do obchodów Światowego Dnia Nerki. 

- Nerki i zdrowie nerek są niedoceniane przez większość spoełczeństwa mówi prof. Marek Myślak, ordynator Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.Mówi się dużo o sercu i chorobach układu krążenia, a niestety pomija informacje o innych narządach, które także regulują pracę naszego organizmu. Niestety coraz więcej osób ma problem z nerkami, co wynika z epidemii cukrzycy, otyłości, nadciśnienia tętniczego, nadużywania leków, czy też zakażeń układu moczowego. Nerki nie tylko uczestniczą w wydalaniu moczu oraz usuwaniu toksyn z organizmu, ale także regulują ciśnienie tętnicze, morfologię krwi i metabolizm kości. Upośledzona praca nerek prowadzi do zaburzeń na wszystkich wymienionych polach, niekorzystnie wpływa także na pracę układu krążenia i serca.

Lekarze odwiedzili już z prezentacją kilka szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Byli już m. in. w szkole podstawowej nr 21, 68,  gimnazjum nr 34 czy LO nr IV.  Dzisiaj pojawili się w I LO. 

- To fantastyczne, że lekarze oprócz swojej pracy w szpitalu znajdują czas na to, aby swoją wiedzą dzielić się z dziećmi i młodzieżą – mówi Ewa Budziach, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowkiej - Curie w Szczecinie. – Z jednej strony mówimy bowiem o profilaktyce zdrowia nerek, z drugiej strony warto przy tej okazji poruszać także temat idei transplantacji. Dzięki temu w prosty sposób przekazujemy informację, że odpowiadamy zarówno za własne zdrowie, jak i zdrowie drugiego człowieka. Szkoła jest miejscem, w którym mlodzi ludzie pozyskują swój potencjał – tym bardziej niestandardowe formy lekcji cieszą się wśród młodzieży olbrzymią popularnością. 

 Światowy Dzień Nerek (Worl Kidney Day) – obchodzona w drugi czwartek marca międzynarodowa kampania, która ma zwrócić uwagę na znaczenie nerek dla zdrowia i życia. To okazja do informowania o powszechności chorób nerek. World Kidney Day obchodzony jest w drugi czwartek marca.

Więcej informacji o Światowym Dniu Nerek: www.worldkidneyday.org 
Więcej informacji o pluszowych maskotkach: Pluszektorium 

  

 
Miłosz Parczewski z nominacją profesorską PDF Drukuj Email
Wpisany przez Natalia Andruczyk   
Wtorek, 23 Luty 2016 14:57
Profesor Miłosz Parczewski, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, odebrał dziś z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polski nominację profesorską.

We wtorek prezydent wręczył nominacje profesorskie 78 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Profesor Miłosz Parczewski jest kierownikiem kliniki PUM na Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

 I. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania:
- dyplom lekarza: Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, 2002 rok,
- stopień doktora nauk medycznych: Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, 2007 rok,

- dyplom specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych: 2011 rok.

- stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna: Pomorski Uniwersytet Medyczny, czerwiec 2012 rok.  

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 25