top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ODDZIAŁ REUMATOLOGII, ODDZIAŁ REHABILITACJI, ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 czerwca 2009 10:17

Oddziały dysponują wysokiej klasy zespołem medycznym oraz specjalistyczną bazą rehabilitacyjną, prowadzona jest diagnostyka, leczenie farmakologiczne i rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatoidalnymi, m.in:
*reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa,
  autoimmunologiczne
zapalenie naczyń, zapalenie skórno – mięśniowe, zespół Sjogrena,
  odczynowe zapalenie stawów,
łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie
  stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów
biodrowych i inne choroby tkanki
  łącznej
*
leczenie otyłości ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych
 
i kolanowych (przygotowanie pacjentów do zabiegów alloplastyki)
*rehabilitacja chorych po wczesnych udarach, z polyneuropatią, ze stwardnieniem rozsianym
  i innymi
schorzeniami neurologicznymi (pacjenci tutejszego szpitala)
*usprawnianie chorych po zabiegach neurochirurgicznych i chirurgicznych
  (pacjenci tutejszego
 szpitala)
Zespoły lekarsko - pielęgniarskie, w tym psycholog i logopeda, współdziałają z pacjentami
i ich rodzinami w celu odzyskania przez chorych jak największej samodzielności oraz motywacji do życia.

Personel pielęgniarski oraz rehabilitanci prowadzą edukację wśród chorych niepełnosprawnych
i ich opiekunów obejmującą opiekę pielęgnacyjną, ćwiczenia przy łóżku, dobór i właściwe korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz odpowiednie przystosowanie mieszkania w celu łatwiejszego funkcjonowania chorego w poszpitalnej rzeczywistości.

Oddziały znajduja sie w budynku A

CENTRALA tel. 91 813 90 00


SEKRETARIAT
tel. 91 813 91 70

ORDYNATOR
dr n. med. Maria Magdalena Herczyńska
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
tel. 91 813 91 71


PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Janina Poźniak
specjalista
w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego

tel. 91 813 91 72

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 91 75

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 91 73


KIEROWNIK ZESPOŁU REHABILITANTÓW
Kierownik Zespołu Rehabilitantów
tel. 91 813 91 81

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
ul. Broniewskiego 22

SEKRETARIAT
tel. 91 813 91 70

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 91 91

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 91 92

REHABILITANCI
tel. 91 813 91 93

INFORMACJE DLA PACJENTÓW
   1.  Oddział przyjmuje na podstawie skierowania od lekarza z jednostki ambulatoryjnej lub szpitalnej służby
        zdrowia.
   2.  Pacjenci skierowani do diagnostyki reumatologicznej powinni złożyć skierowania od lekarza reumatologa
        lub innego specjalisty, honorowane jest również skierowanie od lekarza rodzinnego po konsultacji reumatologicznej.
   3.  Pacjenci hospitalizowani wcześniej w Oddziale Reumatologii lub z ustalonym rozpoznaniem mogą być skierowani
        przez lekarza rodzinnego / z uzasadnieniem /.
   4.  Pacjenci skierowani na rehabilitację stacjonarną po "świeżych" udarach lub zabiegach neurochirurgicznych
        przyjmowani są w terminie ustalonym przez lekarza prowadzącego z Oddziałów tutejszego szpitala.

PRZYJĘCIA DO SZPITALA:
   1. W trybie pilnym przyjmowani są pacjenci gorączkujący z ostrym zapaleniem stawów, kolagenozą lub z zaostrzeniem
       rozpoznanej wcześniej choroby tkanki łącznej po telefonicznym uzgodnieniu przez lekarza prowadzącego z
       Ordynatorem Oddziału.
   2. Średni czas oczekiwania dla pacjentów reumatoidalnych wynosi od 8 do 12 tygodni.
   3. Przewlekły tryb przyjęcia / około 12 tygodni / dotyczy chorych z ustalonym rozpoznaniem kierowanych przez lekarza
       rodzinnego lub reumatologa celem weryfikacji leczenia i rehabilitacji
Skierowania należy składać w Sekretariacie Oddziałów, tel. 91 813 91 70
lub przesłać pocztą na adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI
SZPITAL ZESPOLONY
ul. Arkońska 4
71 – 455 SZCZECIN
ODDZIAŁ REUMATOLOGII, ODDZIAŁ REHABILITACJI, ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

O terminie przyjęcia pacjent zostanie powiadomiony na piśmie. Po zakończonej hospitalizacji pacjent otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego oraz zalecenia odnośnie przyjmowania leków i dalszej rehabilitacji.

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

Oddziały Reumatologii, Rehabilitacji, Rehabilitacji Neurologicznej prowadzą również usprawnianie chorych w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
ul. Broniewskiego 22.

OŚRODEK prowadzi:
   1. leczenie i rehabilitację pacjentek z obrzękiem limfatycznym i innymi powikłaniami po masektomii
   2. rehabilitację kardiologiczną – prowadzenie pacjentów z chorobą wieńcową i współistniejącą otyłością przed i po
       zabiegach kardiochirurgicznych
   3. rehabilitację ogólnoustrojową u chorych ze schorzeniami narządu ruchu:
       - stanów zapalnych układu ruchu
       - po "świeżych" udarach
       - ze stwardnieniem rozsianym
       - po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych

Zajęcia z chorymi prowadzi wszechstronnie przygotowany zespół fizjoterapeutów, psycholog oraz dietetyk.

SKIEROWANIE DO OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ wystawia lekarz specjalista z załączoną kartą informacyjną lub wynikami uzasadniającymi rozpoznanie i potrzebę kompleksowego usprawniania. Dokument należy złożyć w Sekretariacie Oddziałów, ul. Arkońska 4, budynek A lub przesłać pocztą na adres:
SPWSZ
ul. Arkońska 4
71 – 455 SZCZECIN
Oddział Reumatologii