SOR

Szpitalny oddział ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2013.757 j.t. z późn. zm.)

Szpitalny oddział ratunkowy - Arkońska

Telefon kontaktowy: 91 813 98 00
Fax: 91 813 98 64

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Joanna Paderecka-Barczyk
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Dorota Hawrus

Procedury wykonywane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
2. Wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta;
3. Wykonanie wstępnej diagnostyki i leczenia niezbędnych do stabilizacji podstawowych funkcji życiowych;
4. Monitorowanie funkcji życiowych;
5. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej;
6. Wstępne leczenie zatruć;
7. Opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów;
8. Diagnostyka i wstępne leczenie świeżych udarów mózgu. 

Szpitalny oddział ratunkowy - Zdunowo

Telefon kontaktowy: rejestracja/informacja: tel. 91 44 27 245, 91 47 17 544

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Marta Służałek-Drozd
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Łągiewka

 SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij