03.07.2018
EP/220/105/2017

EP/220/105/2017 pn. Przebudowa I piętra budynku A SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych

Drukuj

Ogłoszenie

Przebudowa I piętra budynku "A" SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych" w ramach projektu pn.
"Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

 

ogłoszenie o zamówieniu.pdf  03-01-2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf12-01-2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf17-01-2018

   OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3.pdf18-01-2018

 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf 12-03-2018

 zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.pdf 03-07-2018

Specyfikacja

SIWZ.pdf  03-01-2018

 

 

Załączniki

Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx  03-01-2018

Załacznik nr 1A do SIWZ - Parametry techniczne instalacji gazów medycznych.docx  03-01-2018 

Załacznik nr 1B do SIWZ - dokumentacja projektowo- techniczna.zip  03-01-2018 

Załącznik nr 1C do SIWZ - Warunki wykonanaia serwisu gwarancyjnego.docx  03-01-2018  

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc  03-01-2018 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp.doc  03-01-2018 

Załącznik nr 3A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp.doc  03-01-2018 

Załącznik nr 3B do SIWZ Oświadczenia (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc  03-01-2018

 Załącznik nr 4 - projekt umowy.pdf  03-01-2018

 Załącznik nr 4A do SIWZ - wzor umowy podwykonawczej.docx.doc  03-01-2018

 Załącznik nr 4B do SIWZ - Wzór oświadczenia podwykonawcy.docx  03-01-2018

 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc  03-01-2018

 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz zamówień podobnych.doc  03-01-2018

 Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.xls  03-01-2018

 Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór wniosku materiałowego.docx  03-01-2018

 Załącznik nr 9 - wzór karty gwarancyjnej.docx  03-01-2018

  Załącznik nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc  03-01-2018

 poprawiony Załacznik nr 1A do SIWZ - Parametry techniczne instalacji gazów medycznych.docx12-01-2018

  poprawiony 2 Załacznik nr 1A do SIWZ - Parametry techniczne instalacji medycznych.docx 17-01-2018

 poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc 17-01-2018

 poprawiony Załącznik nr 4 - projket umowy.pdf 17-01-2018

 

Wyjaśnienia

 wyjaśnienia 1.pdf 12-01-2018

wyjaśnienia 2.pdf  17-01-2018

wyjaśnienia 3.pdf  18-01-2018

 

Informacje z otwarcia ofert

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij