14.03.2018
EP/220/28/2017

Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16

Drukuj

Załączniki

Dokumentacja projektowa do załącznika nr 1C do SIWZ.zip (22.09.2017 14:00)

 

Załacznik nr 1A do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia, wamagane parametry.docx (22.09.2017 14:00)

Załacznik nr 1B do SIWZ - paramatry oceniane.docx (22.09.2017 14:00)

Załacznik nr 1C do SIWZ - zakres prac budowlanych.docx (22.09.2017 14:00)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (22.09.2017 14:00)

Załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ.doc  (22.09.2017 14:00)

Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf (22.09.2017 14:00)

Załacznik 4A do SIWZ - Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych.docx (22.09.2017 14:00)

Załacznik 4B do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf (22.09.2017 14:00)

Załącznik 4C do SIWZ Umowa o zachowaniu poufności.pdf (22.09.2017 14:00)

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (22.09.2017 14:00)

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenia (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc (22.09.2017 14:00)

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór protokołu odbioru, instalacji i uruchomienia.docx (22.09.2017 14:00)

Załacznik nr 8 do SIWZ - wzór końcowego protokółu zdawczo-odbiorczego.doc (22.09.2017 14:00)

 

poprawiony-zalacznik-nr-1a-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wamagane-parametry.docx (04.10.2017 16:00)

 

poprawiony-2-zalacznik-nr-1a-do-siwz.docx (06.10.2017 15:00)

poprawiony-zalacznik-nr-1b-do-siwz.docx (06.10.2017 15:00)

poprawiony-zalacznik-nr-4-do-siwz-projekt-umowy.pdf (06.10.2017 15:00)

 

poprawiony 3 Zalacznik nr 1A do SIWZ.docx  (20.10.2017 14:00)

poprawiony 2 załącznik nr 1B do SIWZ.docx  (20.10.2017 14:00)

poprawiony 3 Zalacznik nr 1A do SIWZ.docx  (20.10.2017 14:00)

 poprawiony 2 Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf(20.10.2017 14:00)

 .

Wyjaśnienia

.

wyjasnienia-nr-1.pdf  (04.10.2017 16:00)

wyjasnienia-nr-2.pdf (06.10.2017 15:00)

wyjaśnienia nr 3.pdf  (20.10.2017 14:00)

.

Informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert.pdf  (08.11.2017 19:00)

.

Odwołania

.

 

odwolanie-do-zapisow-siwz.pdf (04.10.2017 15:30)

kio-2070-17-odpowiedz-na-odwolanie.pdf (04.10.2017 16:30)

.

Udzielenie zamówienia

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij