28
08.2017

EP/220/31/2017 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Drukuj

EP/220/31/2017 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (18.04.2017 11:30)

zmiana ogłoszenia.pdf (11.05.2017 15:30)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (18.04.2017 11:30)

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf (18.04.2017 11:30)

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.doc (18.04.2017 11:30)

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego.doc (18.04.2017 11:30)

Załącznik nr 2A do SIWZ - Wzór formularza asortymentowo- cenowego.doc (18.04.2017 11:30)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (formularz JEDZ).doc (18.04.2017 11:30)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (18.04.2017 11:30)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc (18.04.2017 11:30)

 

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf (08.05.2017 15:30)

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.doc (08.05.2017 15:30)

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (08.05.2017 15:30)

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Wyjaśnienia nr 1.pdf (08.05.2017 15:30)

Wyjaśnienia nr 2.pdf (10.05.2017 15:00)

Informacje z otwarcia ofert

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf (24.05.2017 15:00)

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert.pdf (31.05.2017 13:00)

Wyniki postępowania

 

Wyniki.pdf (11.07.2017 14:00)

Odwołania

Udzielenie Zamówienia

Udzielenie zamówienia.pdf (28.08.2017 14:00)

{/tabs}

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij