26
09.2017

EP/220/35/2017 pn.: "Dostawa dla SPWSZ w Szczecinie ambulansu typu B wraz z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu oraz dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu"

Drukuj

EP/220/35/2017 pn.: "Dostawa dla SPWSZ w Szczecinie ambulansu typu B wraz z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu oraz dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu"

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (13.06.2017 15:00)

zmiana ogłoszenia nr 1.pdf (20.06.2017 15:00)

zmiana ogłoszenia nr 2.pdf (27.06.2017 12:30)

zmiana ogłoszenia nr 3.pdf (04.07.2017 14:00)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (13.06.2017 15:00)

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (13.06.2017 15:00)

Załącznik nr 1A do SIWZ - Parametry podlegające ocenie jakościowej.doc (13.06.2017 15:00)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (13.06.2017 15:00)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc (13.06.2017 15:00)

Załącznik nr 3A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc (13.06.2017 15:00)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf (13.06.2017 15:00)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw podobnych.doc (13.06.2017 15:00)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc (13.06.2017 15:00)

 

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (04.07.2017 14:00)

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (04.07.2017 14:00)

Poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (04.07.2017 14:00)

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf (04.07.2017 14:00)

Pytania i wyjaśnienia

Wyjaśnienia nr 1.pdf (20.06.2017 15:00)

 

Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 1 - Bilans na 2016-12-31.pdf (20.06.2017 15:00)

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 1 - Bilans SPWSZ 2017-03-31.pdf (20.06.2017 15:00)

Załącznik nr 3 do Wyjaśnień nr 1 - RZiS 2016-12-31.pdf (20.06.2017 15:00)

Załącznik nr 4 do Wyjaśnień nr 1 - RZiS 2017-12-31.pdf (20.06.2017 15:00)

Załącznik nr 5 do Wyjaśnień nr 1 - opinia biegłego rewidenta 2016.pdf (20.06.2017 15:00)

 

Wyjaśnienia nr 2.pdf (27.06.2017 12:30)

Wyjaśnienia nr 3.pdf (04.07.2017 14:00)

Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf (11.07.2017 14:00)

Wyniki postępowania

Wyniki.pdf (01.08.2017 15:30)

Odwołania

Udzielenie Zamówienia

Udzielenie zamówienia.pdf (26.09.2017 20:30)

{/tabs}

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij