04
08.2017

EP/220/37/2017, pn. "Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie"

Drukuj

EP/220/37/2017, pn. "Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie".

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (27.04.2017 12:00)

zmiana ogłoszenia.pdf (23.05.2017 10:30)

zmiana ogłoszenia.pdf (30.05.2017 15:30)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (27.04.2017 12:00)

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf (27.04.2017 12:00)

Załącznik nr 1A do SIWZ Wymagane warunki graniczne.docx (27.04.2017 12:00)

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór formularza ofertowego.doc (27.04.2017 12:00)

Zalacznik nr 2A do SIWZ - Oferta aortymentowo-cenowa.doc (27.04.2017 12:00)

Zalacznik nr 2B do SIWZ - Oferta aortymentowo-cenowa.doc (27.04.2017 12:00)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (formularz JEDZ).doc (27.04.2017 12:00)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (27.04.2017 12:00)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc (27.04.2017 12:00)

 

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.doc (19.05.2017 15:00)

Poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ do zadania 7 - Wymagane warunki graniczne.docx (19.05.2017 15:00)

Poprawiony zalacznik nr 2A do SIWZ - Oferta aortymentowo-cenowa.doc (19.05.2017 15:00)

Pytania i wyjaśnienia

Wyjaśnienia nr 1.pdf (19.05.2017 15:00)

Wyjaśnienia nr 2.pdf (25.05.2017 15:00)

Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf (06.06.2017 13:00)

Wyniki postępowania

Wyniki.pdf (03.07.2017 17:00)

Wyniki do zadania 26.pdf (07.07.2017 15:00)

Odwołania

Udzielenie Zamówienia

Udzielenie zamówienia.pdf (04.08.2017 15:30)

{/tabs}

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij