29
08.2017

EP/220/43/2017, pn.: Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Drukuj

EP/220/43/2017, pn.: Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (19.06.2017 13:30)

zmiana ogłoszenia nr 1.pdf (23.06.2017 17:00)

zmiana ogłoszenia nr 2.pdf (26.06.2017 15:00)

zmiana ogłoszenia nr 3.pdf (29.06.2017 15:00)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (19.06.2017 13:30)

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (19.06.2017 13:30)

Załącznik nr 1A do SIWZ - Parametry podlegające ocenie jakości.doc (19.06.2017 13:30)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (19.06.2017 13:30)

Załącznik nr 2A do SIWZ. Wzór formularza asortymentowo - cenowego.doc (19.06.2017 13:30)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc (19.06.2017 13:30)

Załącznik nr 3A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc (19.06.2017 13:30)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (19.06.2017 13:30)

 

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (29.06.2017 15:00)

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (29.06.2017 15:00)

 

Pytania i wyjaśnienia

Wyjaśnienia nr 1.pdf (23.06.2017 17:00)

Wyjaśnienia nr 2.pdf (26.06.2017 15:00)

Wyjaśnienia nr 3.pdf (29.06.2017 15:00)

Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf (05.07.2017 14:30)

Wyniki postępowania

Wyniki.pdf (26.07.2017 15:30)

Odwołania

Udzielenie Zamówienia

Udzielenie zamówienia.pdf (29.08.2017 15:30)

{/tabs}

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij