28
09.2017

EP/220/44/2017 Dostawa sprzętu w ramach zadania pn. "Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na 2017r." dla SPWSZ w Szczecinie.

Drukuj

Załączniki

Załącznik nr 1A.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 1A.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 1A.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 1A.4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 1A.5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (05.06.2017 15:00)

załącznik nr 1B.1 do SIWZ - parametry oceniane.rtf (05.06.2017 15:00)

załącznik nr 1B.2 do SIWZ - parametry oceniane.rtf (05.06.2017 15:00)

załącznik nr 1B.3 do SIWZ - parametry oceniane.docx (05.06.2017 15:00)

załącznik nr 1B.4 do SIWZ - parametry oceniane.docx (05.06.2017 15:00)

załącznik nr 1B.5 do SIWZ - parametry oceniane.rtf (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ.doc (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 5 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenia (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 7A do SIWZ Protokół zdawczo - odbiorczy.docx (05.06.2017 15:00)

Załącznik nr 7B do SIWZ Protokół instalacji i szkolenia.docx (05.06.2017 15:00)

 

Poprawiony załącznik nr 1A.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (26.06.2017 19:00)

Poprawiony załącznik nr 1A.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (26.06.2017 19:00)

Poprawiony załącznik nr 1A.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (26.06.2017 19:00)

Poprawiony załącznik nr 1A.4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (26.06.2017 19:00)

Poprawiony załącznik nr 1A.5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Parametry wymagane.docx (26.06.2017 19:00)

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (26.06.2017 19:00)

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij