23
05.2018

EP/220/54/2017 Transport pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej z zespołem podstawowym, transport materiałów biologicznych dla SPWSZ w Szczecinie.

Drukuj

EP/220/54/2017 Transport pacjentów w pozycji siedzącej i leżącej z zespołem podstawowym, transport materiałów biologicznych dla SPWSZ w Szczecinie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (17.07.2017 20:00)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (17.07.2017 20:00)

 

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 2A do SIWZ. Oferta asortymentowo-cenowa.doc (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp (3).doc (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 3A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp.doc (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usług podobnych.doc (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz pojazdów.doc (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 7 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób.doc (17.07.2017 20:00)

Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenia (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc (17.07.2017 20:00)

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf (26.07.2017 08:30)

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert.pdf (26.07.2017 18:30)

 

Wyniki postępowania

Wyniki.pdf (02.08.2017 17:30)

 

Odwołania

 

Udzielenie Zamówienia

Udzielenie zamówienia.pdf (10.08.2017 10:30)

    Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.pdf (23.05.2018)

{/tabs}

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij