20.10.2017
EP/220/61/2017

EP/220/61/2017 - postępowanie na dostawę sprzętu dla zakładów patomorfologii w SPWSZ w Szczecinie

Drukuj

Załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - parametry wymagane.docx (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - parametry wymagane.docx (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ - parametry wymagane.rtf (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ - parametry wymagane.rtf (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 1.5 do SIWZ - parametry wymagane.rtf (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ - parametry wymagane.rtf (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 1.7 do SIWZ - parametry wymagane.rtf (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 2A do SIWZ Wzór formularza asortymentowo-cenowego.docx (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp.doc (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 3A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp.doc (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw podobnych.doc (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (07.08.2017 19:30)

Załącznik nr 7 do SIWZ Protokół odbioru i instalacji sprzętu.docx (07.08.2017 19:30)

 

poprawiony Załącznik nr 1.3 do SIWZ - parametry wymagane.rtf (16.08.2017 19:30)

poprawiony Załącznik nr 1.7 do SIWZ - parametry wymagane.rtf (16.08.2017 19:30)

poprawiony Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.docx (16.08.2017 19:30)

poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw podobnych.doc (16.08.2017 19:30)

Udzielenie zamówienia

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij