07
04.2014

Nowe zasady komunikacji i parkowania

Drukuj

 Na terenie Szpitala rozpoczęły się prace porządkujące zasady ruchu kołowego oraz parkowania w ściśle wyznaczonych miejscach. Realizacja tego przedsięwzięcia zapewni także osobom pieszym bezpieczniejsze poruszanie się po drogach wewnętrznych szpitala.

Generalnej zmianie podlegać będą znaki pionowe, jak również oznakowanie poziome, a wprowadzenie na terenie szpitala strefy zamieszkania zapewnieni bezpieczeństwo i porządek dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. W strefie zamieszkania obowiązywać będą szczególne warunki ruchu – piesi będą mieć pierwszeństwo przed pojazdami, ograniczona zostanie prędkość pojazdów do 20 km/godz, parkowanie pojazdów odbywać się będzie tylko w wyznaczonych miejscach. Dla pojazdów Straży Pożarnej wprowadzone zostaną tablice informujące o drodze pożarowej.

Wykonywanie prac będzie się wiązało z okresowymi zmianami w ruchu drogowym na terenie szpitala oraz utrudnieniami w parkowaniu pojazdów. Dołożymy starań, by zmiany nadmiernie nie komplikowały codziennego funkcjonowania szpitala. Zakończenie prac nastąpi do 31 maja 2014 roku.

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie został sporządzony przez Akademię Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij