19
02.2009

Witamy na całkiem nowej stronie szpitala

Drukuj

Informator Telefoniczny

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,

ul. Arkońska 4

 

Centrala 091 – 813 90 00

Aktualizacja 10.03.2009

Spis jednostek   

1. Informacje dla abonentów centrali wewnętrznej 4

2. Administracja – Dyrekcja. 4

3. Sekcja Organizacyjno-Prawna. 4

4. Dział Kadrowo-Płacowy. 4

5. Sekcja Informatyczna. 4

6. Dział Administracyjno-Gospodarczy. 4

7. Sekcja Zaopatrzenia i Magazyny. 5

8. Sekcja Zamówień Publicznych. 5

9. Sekcja Finansowo – Księgowa. 5

10. Sekcja Inwentaryzacji 5

11. Dział Statystyki Medycznej i Sprzedaży Usług. 5

12. Sekcja Analiz Ekonomicznych. 5

13. Kuchnia Ogólna. 6

14. Dział Techniczny. 6

15. Różne. 6

16. Centralna Sterylizatornia. 7

 

17. Izby Przyjęć. 7

 

18. Oddziały. 7

 

18.1. Oddziały Dziecięce Zakaźne. 7

18.1.1. I A Oddz. Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny. 7

18.1.2. I C Oddz. Dziecięcy Hepatologiczny. 7

18.1.3. I D Oddz. Dziecięcy Obserw.-Zakaźny z Pododdziałen Neurologii 7

18.1.4. I E Oddział Dziecięcy Kardiologiczny.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij