02
09.2009

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - OCHRONA

Drukuj

      Szczecin, dn. 02.09.2009r.

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

 

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zadania p.n. „Kompleksowa i stała ochrona obiektów i mienia w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

Do przedmiotu zamówienia należy:

 a/ całodobowa ochrona obiektów i mienia Szpitala przy ulicy Arkońskiej 4.

 b/ całodobowa ochrona obiektu i mienia Hotelu Pielęgniarek przy ul. Broniewskiego 2.

 c/ W godzinach od 15.00 do 7.00 ochrona Poradni Nabytych Niedoborów      Immunologicznych przy ulicy Broniewskiego 12.

 d/ całodobowa ochrona obiektu i mienia Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji przy ulicy Broniewskiego 22.

 e/ całodobowa ochrona obiektu i mienia Zespołu Wojewódzkich Przychodni              Specjalistycznych przy ulicy J. Piłsudskiego 40/42.

 

 1.Termin realizacji umowy na kompleksową i stałą ochronę obiektów i mienia: od         16.09.2009r. do 31.10.2009 r. 

 2. Kryteria oceny oferty: cena 100%

 3. Wymagane dokumenty:

 - Koncesja zezwolenie lub licencja jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania koncesji,          zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym          przedmiotem zamówienia pozwalająca wykonywanie

 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji          działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub          zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest          ubezpieczony  od OC w zakresie prowadzonej działalności.

 4. Termin składania ofert do dnia 07.09.2009r do godz. 11:00 w Budynku „W” pok.6

 5. Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest

     Pani Bożena Truszczyńska tel.091/8139575

 

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij