25
03.2010

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wznowienie ochrony firewall na 1 rok

Drukuj

 Szczecin 25.03.2010.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR FD.220-09/2009

            Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wznowienie licencji na ochronę bramy internetowej – firewall SonicWALL dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 .

                   1.  Zakres oraz warunki dostawy
           1.1. Wznowienie licencji dla urządzenia SONICWALL PRO4060 na 1 rok.
                   1.1.1. Zakres ochrony SonicWALL Comprehensive Gateway Security Suite for PRO 3060/4060.
           1.2. Dostawa licencji do Zamawiającego w formie elektronicznej oraz papierowej.

                   2. Cena ofertowa.
           2.1. Musi zawierać cenę jednostkową netto, wartość netto, wartość brutto na 1 rok.

       3.  Termin dostawy.
          07.04.2010r.

      4.  Warunki płatności.

     4.1. Należność  za  dostawę  licencji jest  płatna  przelewem  w  terminie  30  dni od daty otrzymania faktury.

 5.  Upoważniona osoba do kontaktu z oferentami :
· Kierownik Sekcji Informatyki Zamawiającego – tel. 091-813 95 55. kom. 664 988 378,
· fax : 091- 813 90 09.

       6.  Termin składania ofert :

     31.03.2010r. do godziny 09:00

       7.  Miejsce składania ofert :

  • pocztą na adres : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4 z dopiskiem Sekcja Informatyki lub
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie – Budynek „Z” Dyrekcja Szpitala (Kancelaria pok. 6).
       8.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2010 r. o godzinie 09:30 w siedzibie  Zamawiającego przy ul.Arkońskiej 4 w Szczecinie – Budynek „K” Sekcja Informatyki (pok. 1).

Wyniki:

Złożono dwie oferty na ochronę firewall.
Najniższa oferta:

SYSTEM-IT
ul. S. B. Lindego 3
71-315 Szczecin

Wartość brutto: 6 819,50 (sześć tys. osiemset dziewiętnaście 50/100)


« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij