top_1.jpg
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ODDZIAŁ DZIECIĘCY, ODDZIAŁ DIECIĘCY OBSERWACYJNO - ZAKAŹNY, ODDZIAŁ KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 01 Marzec 2009 21:21


Na leczenie w Oddziałach przyjmowane są dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Z najmłodszymi pacjentami mogą całodobowo przebywać rodzice, dostępny jest też „TELEFON DO MAMY”. Pacjenci - uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych w zakresie nauczania podstawowego, gimnazjum lub liceum. Do dyspozycji pacjentów jest sala zabaw, tv i video.
Oddział jest zlokalizowany w budynku B

CENTRALA tel. 91 813 90 00

                                                                                 

ORDYNATOR                                                               ORDYNATOR
dr n. med. Walentyna Chlebcewicz-Szuba                   ODDZIAŁU KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
specjalista chorób dziecięcych                                          lek. med. Anna Wilk
tel. 91 813 92 11
                                                       specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
                                                                                  tel. 91 813 92 21
                                                                                  SEKRETARIAT tel/fax 91 813 92 27
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA                                                                                                                                              
mgr Beata Mańka                                                       PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
specjalista organizacji i zarządzania                                    mgr pielęgniarstwa Teresa Cybulska
tel. 91 813 92 12                                                       tel. 91 813 92 22

SCHORZENIA JELITOWE i PASOŻYTNICZE

Diagnostyka i leczenie biegunek ostrych i przewlekłych o etiologii bakteryjnej, wirusowej /z wykonywaniem posiewów i badań wirusologicznych/, chorób pasożytniczych, toksoplazmozy, boreliozy, włośnicy, toksokarozy.

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 92 15

lek. med. Krystyna Piusińska - Zbyszyńska
specjalista pediatrii
lek. med. Agata Gidzgier
specjalista pediatrii

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 13  

SCHORZENIA NEFROLOGICZNE i NEUROINFEKCJE

Diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego / moczenie monosymptomatyczne, wady, zaburzenia mikcji, zakażenia układu moczowego/. Prowadzone jest także leczenie posocznic, neuroinfekcji bakteryjnych, zakażeń wirusowych, neuroboreliozy, polineuropatii zwłaszcza Guillaine – Barre, leczenie zakażeń układu oddechowego oraz wstępna diagnostyka astmy oskrzelowej, diagnostyka niejasnych stanów gorączkowych, diagnostyka i leczenie chorób wysypkowych, monitoring zakażenia HIV u noworodków urodzonych z matek HIV (+) oraz profilaktyka zakażenia i leczenie.
Istnieje możliwość pogłębionej diagnostyki
obrazowej: USG serca, RTG, KT, NMR z angio CT, Angiografia cyfrowa, EEG.

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 92 16

lek. med. Józef Rudnicki
specjalista pediatrii i nefrologii
lek. med. Lucyna Idus
specjalista pediatrii

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 14

SCHORZENIA HEPATOLOGICZNE

Diagnostyka i leczenie chorób wątroby o etiologii wirusowej autoimmunologicznej, hiperbilirubinemii, cholestazy, guzów wątroby/ bąblowce / oraz biopsje wątroby / badania metodą PCR oznaczanie p/ciał p. tkankowych HBV, HCV, EBV, CMV, HSV/, leczenie Interferonem.

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 92 17

lek. med. Regina Szydłowska
specjalista pediatrii
lek. med. Elżbieta Głaz
specjalista pediatrii
lek. med. Joanna Łasecka-Zadrożna

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 19

PORADNIE DZIECIĘCE

Przy Oddziałach dziecięcych funkcjonują Poradnie i Gabinety konsultacyjne, w których przyjmują pacjentów lekarze z oddziałów szpitalnych.
Do Poradni wymagane jest skierowanie od lekarza POZ /rodzinnego/, opieką są objęci chorzy od noworodka do 18 lat. Wysoką jakość usług medycznych gwarantują specjaliści o sprawdzonych umiejętnościach fachowych i doświadczeniu zawodowym.

REJESTRACJA
tel. 91 813 92 08

PORADNIA HEPATOLOGICZNA
Porady w zakresie chorób wątroby od noworodka do 18 lat, leczenie Interferonem i innymi lekami przeciwwirusowymi, przygotowanie pacjentów do przeszczepu wątroby i opieka po przeszczepie.

*wtorek, godz. 8.30 – 12.00
  lek. med. Elżbieta Głaz
*środa, godz. 8.30 – 12.00
  lek. med. Józef Rudnicki

PORADNIA NEFROLOGICZNA
*wtorek, godz. 12.00 – 14.00
  lek. med. Józef Rudnicki

PORADNIA PARAZYTOLOGICZNA
*poniedziałek, godz. 11.00 – 14.00
  lek. med. Agata Gidzgier
*czwartek, godz. 11.00 – 14.00
  lek. med. Krystyna Piusińska - Zbyszyńska

GABINET KONSULTACYJNY d/s NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH
Monitorowanie zakażeń noworodków urodzonych z matek HIV(+), monitorowanie dzieci narażonych na zakażenia HIV /przypadkowe zakłucia igłą/, dzieci zakażone HIV/AIDS

WIZYTY W GABINECIE PO UZGODNIENIU Z LEKARZEM
lek. med. Agata Gidzgier
tel. 91 813 92 15

GABINET KONSULTACYJNY ds. SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH
*wtorek, godz. 14.00 – 18.00
  lek. med. Lucyna Idus

PUNKT PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW DZIECIĘCYCH - Budynek B
tel. 91 813 92 01

*PRZYJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
*PRZYJMOWANE SĄ DZIECI CHORE ZE SKIEROWANIEM ORAZ BEZ SKIEROWANIA
*W PRZYPADKACH NAGŁYCH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU DZIECKA

Pielęgniarka koordynująca
Ewa Żolik 

ODDZIAŁ KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

*diagnostyka i leczenie dzieci ze wszystkimi schorzeniami układu krążenia, m.in. z wrodzonymi i nabytymi wadami serca
*diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
*diagnostyka nadciśnienia oraz omdleń i utraty przytomności

Diagnostyka prowadzona jest w oparciu o badania echokardiograficzne serca, badania metodą Holtera
/w tym ciśnieniowego/, próby wysiłkowe, badania naczyniowe. Oddział jest wyposażony w aparat ultrasonograficzny serca, aparat do monitorowania całodobowego EKG i ciśnienia tętniczego krwi. Całodobowe monitorowanie czynności serca, oddychania i saturacji prowadzone jest w dwóch salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Dzięki współpracy z doc. Małgorzatą Pawelec-Wojtalik wykonywane są zabiegi interwencyjne:

- przezskórne zamykanie ubytów międzyprzedsionkowych ASD II
- przezskórne zamykanie nieprawidłowych połączeń naczyniowych /przewód tętniczy Botalla/
- diagnostyczne cewnikowanie serca
Oddział prowadzi ścisłą współpracę z Pracownią Elektrofizjologii tutejszego szpitala , w której wykonuje się badania elektrofizjologiczne i ablacje u dzieci z zaburzeniami rytmu serca.

ORDYNATOR
lek. med. Anna Wilk
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
tel. 91 813 92 21

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr pielęgniarstwa Teresa Cybulska
tel. 91 813 92 22

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 92 25

dr n. med. Damiana Jaszczak-Boruch
specjalista pediatrii
dr n. med. Dorota Olczak
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
lek. med. Agnieszka Szpiek
specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej
lek. med. Izabela Rudaś
specjalista pediatrii

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 23

PORADNIA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

czynna od poniedziałku do czwartku
w godz. 9.00 – 12.00

dr n. med. Damiana Jaszczak-Boruch

REJESTRACJA DO PORADNI
w Oddziale Kardiologii Dziecięcej
tel. 91 813 92 26

UKG Serca
*wtorek, środa, czwartek,
w godz. 9.00 – 11.00