01
09.2017

EP/220/60/2017, pn. Przebudowa części środkowej budynku oraz montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie

Drukuj

EP/220/60/2017, pn. Przebudowa części środkowej budynku oraz montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie

Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie.pdf (25.07.2017 19:30)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

siwz.pdf (25.07.2017 19:30)

Załączniki do specyfikacji

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 1A - Dokumentacja projektowo-techniczna dla zadania nr 1.zip (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 1B do SIWZ - Dokumentacja projektowo- techniczna dla zadania nr 2.zip (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz zamówień podobnych.doc (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp (3).doc (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 5A do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp.doc (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy.pdf (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego dla zadania nr 1.xlsx (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego dla zadania nr 2.xlsx (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenia (podatki, zakaz ubiegania się o zamówienie).doc (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 10 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów trzecich.doc (25.07.2017 19:30)

Załącznik nr 11 do SIWZ Wniosek o zatwierdzenie materiałów urządzeń.pdf (25.07.2017 19:30)

Pytania i wyjaśnienia

Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia.pdf (09.08.2017 13:30)

Wyniki postępowania

Wyniki.pdf (11.08.2017 19:30)

Odwołania

Udzielenie Zamówienia

Udzielenie zamówienia.pdf (01.09.2017 14:30)

{/tabs}

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij