Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA SPWSZ w Szczecinie
Barbara Burzyńska

Przyjmowanie zgłoszeń osobiście
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
71-455 Szczecin ul. Arkońska 4, budynek administracji, gab. 319
piątek w godzinach: 13.00 – 14.00; tel. 091 813 9017

71- 891 Szczecin, ul. Sokołowskiego 11, III piętro (stara bryła), gab. 334
Poniedziałek – czwartek w godzinach: 13.00-14.00; tel. 91 44 27 217

Przyjmowanie zgłoszeń pisemnych

kancelaria SPWSZ w Szczecinie, lokalizacja Arkońska 4
kancelaria SPWSZ w Szczecinie, lokalizacja Sokołowskiego 11
poniedziałek – piątek, w godzinach 7.35 – 15.00

spwsz@spwsz.szczecin.pl
bez podpisu kwalifikowanego - tylko po potwierdzeniu pisemnym skargi w terminie siedmiu dni

Zakres spraw prowadzonych przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta:
1) Przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjentów hospitalizowanych i korzystających ambulatoryjnie z usług SPWSZ w Szczecinie, skarg rodzin pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących faktyczną opiekę nad pacjentami
2) Zapewnienie pacjentom dostępu do praw pacjenta
3) Pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do Dyrektora SPWSZ w Szczecinie
……………………………………………………………………………………………….......

Jednocześnie przypominam, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę do instytucji:
 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki:
Sekcja Skarg i Wniosków
71-470 Szczecin ul. Arkońska 45
Poniedziałek - piątek: 8.00-14.00
tel. 91 425 10 50, tel./fax 91 425 10 52
e-mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl

 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta - Łukasz Chmielowiec 
bezpłatna infolinia: 800-190-590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, (połączenie z tel. komórkowych jest płatne wg stawek operatora)
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
sekretariat
tel. (22) 532 82 50
fax (22) 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318
z póżn.zm.) dostępna do wglądu u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, w kancelarii SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Arkońska 4 i Sokołowskiego 11 oraz w miejscach i godzinach świadczenia usług medycznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych SPWSZ.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij