Szpitalny Oddział Ratunkowy

tel. 91 44 27 245, 91 47 17 544

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
dr n. med. Marta Służałek-Drozd


LEKARZE
- lek. med. Józef Duber
- lek. med. Krzysztof Majer
- lek. med. Anna Szymaniak-Osipowicz

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Grażyna Małek

Szpitalny oddział ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2013.757 j.t. z późn. zm.)

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij