Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Oddział specjalizuje się w leczeniu cukrzycy i jej powikłań, a stosowane metody odpowiadają najwyższym standardom krajowych i zagranicznych Towarzystw Diabetologicznych. Bardzo dobre wyniki w działalności medycznej są możliwe dzięki wysokiej klasy specjalistom i personelowi pielęgniarskiemu oraz wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia cukrzycy.

Integralną częścią Oddziału jest Poradnia Diabetologiczna im. dr Marka Toczkowskiego. Do dyspozycji pacjentów są trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy z Poradnią stopy cukrzycowej oraz gabinet edukacyjny wyposażony w sprzęt audiowizualny.

Pracujący w Oddziale lekarze przejawiają dużą aktywność uczestnicząc w zjazdach towarzystw naukowych. Liczne doświadczenia zebrane w kontaktach z pacjentami są przedmiotem dyskusji i rozpraw na forum Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zorganizowana na szeroką skalę edukacja wśród chorych i ich rodzin potwierdza celowość wielokierunkowych działań podejmowanych w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z tą coraz powszechniejszą chorobą. Wysokie oceny przynosi też ciągle doskonalona współpraca
z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Na szczególną uwagę zasługuje działalność dr n. med. Jarosława Ogonowskiego, który prowadzi Poradnię dla kobiet ciężarnych chorych na cukrzycę, dla kobiet w ciąży ze stwierdzoną cukrzycą oraz dla kobiet chorych na cukrzycę i planujących macierzyństwo.
Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii prowadzi również w pełnym zakresie diagnostykę i leczenie schorzeń internistycznych, posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.
Oddział jest zlokalizowany w budynku M - III piętro.

CENTRALA tel. 91 813 90 00

SEKRETARIAT
tel. 91 813 97 40

ORDYNATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
i DIABETOLOGII
dr n. med. Mariusz Pietrzak
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
tel. 91 813 97 41


PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Ewa Matusow
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
tel. 91 813 97 42

LEKARZ DYŻURNY
tel. 91 813 97 57

GABINET LEKARSKI
lek. med. Maria Malinowska - Maciejewska
specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Ewa Borucińska
specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Zofia Kąkol
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. med. Beata Rogińska - Mazurkiewicz
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. med. Anna Milczanowska
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. med. Małgorzata Chmielewska
specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Grzegorz Skuza
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
dr n. med. Sławomir Pynka
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
dr hab. n. med. Jarosław Ogonowski
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

ODDZIAŁ KOBIECY C1

Gabinet Lekarski
tel. 91 813 97 45
tel. 91 813 97 46

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 91 813 9743

ODDZIAŁ MĘSKI C2

Gabinet Lekarski
tel. 91 813 97 55
tel. 91 813 97 56

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 91 813 97 53

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij