Oddział Kardiologii I Kardiologii Inwazyjnej, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

W Oddziałach wykonywana jest
- diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej oraz zawałów serca techniką cewnikowania, poszerzania
i stertowania naczyń wieńcowych serca
- leczenie zaburzeń rytmu metodami ablacji
- poszerzanie i stertowanie naczyń szyjnych
- bezoperacyjne zamykanie ubytków przedsionkowych i otworów owalnych
- wszczepianie stymulatorów i defibrylatorów serca oraz ich kontrola
- leczenie niewydolności serca stymulatorami resynchronizującymi
- zakładanie filtrów żylnych
- badania ultrasonograficzne serca i naczyń obwodowych tętniczych i szyjnych
- testy obciążeniowe z wykorzystaniem Dobutaminy
- badania metodą Holtera i próby wysiłkowe na bieżni
- rehabilitacja kardiologiczna
W Oddziałach odbywają się konsultacje z udziałem wysokiej klasy kardiochirurgów, kwalifikujące do zabiegów kardiochirurgicznych, m.in. do pomostowania naczyń wieńcowych i operacji wad zastawkowych serca.
Oddziały posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz stażów cząstkowych.
Oddziały są zlokalizowane w budynku „ D”.

CENTRALA tel. 91 813 90 00

PUNKT PRZYJĘĆ KARDIOLOGII:
REJESTRACJA - 8139101
FAX - 8139100
GABINET LEKARSKI - 8139595
GABINET LEKARZA DYŻURNEGO - 8139596
PIEL. KOORDYNUJĄCA - 8139277
DYŻURKA PIELĘGNIAREK - 8139593
PRACOWNIA EKG - 8139591
PRACOWNIA UKG - 8139598
PRACOWNIA RTG - 8139597
POKÓJ DIAGNOSTYCZNY nr 40 - 8139594

 

SEKRETARIAT
tel. 91 813 91 50
fax. 91 813 91 09

ORDYNATOR
lek. med. Robert Józwa
specjalista kardiolog
tel. 91 813 91 60

dr n. med. Iwona Nikodemska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
dr n. med. Barbara Larysz
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

ODDZIAŁ KOBIECY

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Elżbieta Gracz
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
tel. 91 813 91 12

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 91 15

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 91 13

ODDZIAŁ MĘSKI

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Anna Jesionek
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki
tel. 91 813 91 22

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 91 25

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 91 23

INTENSYWNY NADZÓR KARDIOLOGICZNY
tel. 91 813 91 24

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Wiesława Szadziuk
specjalista organizacji i zarządzania
tel. 91 813 91 52

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 91 55

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 91 53, 813 91 54

PRACOWNIA
HEMODYNAMICZNA

KIEROWNIK
lek. med. Robert Józwa
specjalista kardiolog
tel. 91 813 91 60
PRACOWNIA
tel. 91 813 91 58

PRACOWNIA
ELEKTROFIZJOLOGICZNA

KIEROWNIK
dr n. med. Tomasz Rozpara
tel. 91 813 93 07

PRACOWNIA
ECHOKARDIOGRAFICZNA i EKG

KIEROWNIK
dr n. med. Barbara Larysz
tel. 91 813 91 14

PRACOWNIA
ELEKTROSTYMULACJI SERCA
/wszczepianie stymulatorów/

KIEROWNIK
lek. med. Wojciech Plewik
specjalista kardiolog
tel. 91 813 91 57

PRACOWNIA
PRÓB WYSIŁKOWYCH i REHABILITACJI

KIEROWNIK
mgr B. Wallis
tel. 91 813 91 27

PRACOWNIA HOLTERA

KIEROWNIK
lek. med. Krzysztof Kosiński
tel. 091 813 93 50

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij