O oddziale

GERIATRIA CZYLI MEDYCYNA WIEKU PODESZŁEGO ZAJMUJE SIĘ DIAGNOSTYKĄ I PROCESEM LECZENIA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 60-TY ROK ŻYCIA.

Pacjent geriatryczny zgodnie z def. WHO to taki pacjent, który osiągnął przynajmniej 60 lat, skierowany został do geriatry. Zazwyczaj jest to pacjent w późnej starości z wielochorobowością typową dla wieku starszego, u którego z racji wieku lub współistniejących chorób pojawia się ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu.

Pacjent w oddziale poddawany jest badaniu i leczeniu, jednym z podstawowych badań wykonywanych w oddziale jest COG- Całkowita Ocena Geriatryczna czyli wielowymiarowy, interdyscyplinarny proces diagnostyczny służący poprawie precyzji diagnostycznej, identyfikacji problemów zdrowotnych i planowaniu opieki.
PACJENCI HOSPITALIZOWANI W ODDZIALE GERIATRII I PRZEWLEKLE CHORYCH LECZĄ SIĘ Z POWODU WIELU WSPÓŁISTNIEJĄCYCH CHORÓB, ZARÓWNO TYCH KTÓRE PRZEBIEGAJĄ ODMIENNIE I NIETYPOWO DLA PRAW STAŻENIA SIĘ JAK RÓWNIEŻ SCHORZEŃ TYPOWYCH DLA TEGO OKRESU(OTĘPIENIE,CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, UPADKI, ODLEŻYNY).

OPIEKĘ NAD PACJENTEM SPRAWUJE ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH LEKARZY, PIELĘGNIAREK, OPIEKUNÓW , REHABILITANTÓW , KOORDYNOWANYCH PRZEZ ORDYNATORA SPECJALISTĘ GERIATRII.NASZYM CELEM JEST PRZYWRÓCENIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DOBREGO STANU FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO ORAZ JAK NAJDŁUŻSZE UTRZYMANIE TEGO STANU.

NACISK KŁADZIEMY NA POPRAWĘ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ UMOŻLIWIAJĄCĄ JAK NAJDŁUŻSZĄ SAMODZIELNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ STARSZEGO PACJENTA W ZAKRESIE SAMOOBSŁUGI ORAZ OPÓŹNIENIE OKRESU POJAWIENIA SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB TEŻ POGŁĘBIENIE ISTNIEJACEJ.
ZREDUKOWANIE ILOŚCI PRZYJMOWANYCH LEKÓW ,EDUKUJEMY PACJENTÓW, WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI ODDZIAŁAMI NASZEGO SZPITALA.
W NASZYCH DZIAŁANIACH DĄŻYMY DO WYDŁUŻENIA I ULEPSZENIA KOMFORTU ŻYCIA .

POSIADANY SPRZĘT:
- GLUKOMETR
- DEFIBRYLATOR
- KARDIOMONITORY,
- PULSOKSYMETRY
- APARATY DO WYKONANIA HOLTERÓW EKG I RR
- POMPY INFUZYJNE,
- APARAT EKG,
- WAGI KRZESEŁKOWE ,
- SKANER NACZYŃ KRWIONOŚNYCH,
- PLATFORMA STABILOMETRYCZNA,
- ROTORY REHABILITACYJNE
- PIONIZATOR
ORAZ INNY POTRZEBNY DO OPIEKI SPRZĘT: WÓZKI INWALIDZKIE, CHODZIKI, BALKONIKI, KULE, MATERACE P/ODLEZYNOWE, FOTEL KĄPIELOWY, PODNOŚNIK
WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI ODDZIAŁAMI W SZPITALU SPWSZ.

XV Regulamin Oddział Geriatrii.docx
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij