Zamówienia publiczne

EP/220/10/2020
EP/220/10/2020 Dostawa nici chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/107/2019/2020
EP/220/107/2019/2020 Dostawa kardiomonitorów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/111/2019/2020
EP/220/111/2019/2020, pn. Sukcesywna dostawa paliw płynnych oraz innych produktów do eksploatacji pojazdów w stacji dystrybucyjnej do pojazdów będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, realizowany w

Czytaj całość »
EP/220/4/2020
EP/220/4/2020 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/3/2020
EP/220/3/2020 Dostawa druków dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/1/2020
EP/220/1/2020 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11)

Czytaj całość »
EP/220/112/2019/2020
EP/220/112/2019/2020 Dostawa sprzętu w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz ...

Czytaj całość »
EP/220/85/2019
EP/220/85/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim, uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim do zadania pn. Termomodernizacja budynków A,B,C,G i W na terenie Samodzielnego Publ

Czytaj całość »
EP/220/105/2019/2020
EP/220/105/2019/2020 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym immunoglobulin, produktów leczniczych dla układu nerwowego, produktów leczniczych do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, toksyn botulinowych, produktów leczniczych dla

Czytaj całość »
EP/220/103/2019
EP/220/103/2019, pn. Świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/102/2019/2020
EP/220/102/2019/2020, pn. Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii, PTCA, stymulatorów oraz akcesoriów do operacji zaćmy, jaskry i przeszczepu rogówki dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/106/2019
EP/220/106/2019 Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
02
01.2020
Plan Zamówień Publicznych SPWSZ w Szczecinie na rok 2020

Czytaj całość »
EP/220/109/2019
EP/220/109/2019, pn. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów jednorazowych do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/99/2019
EP/220/99/2019, pn. Usługi konserwacyjno-naprawcze polegające na wykonaniu prac naprawczych, renowacyjnych oraz remontowych w istniejących obiektach SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/104/2019
EP/220/104/2019 Usługa przeglądów sprzętu medycznego firmy Drager dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/100/2019
EP/220/100/2019 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/101/2019
EP/220/101/2019 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/97/2019
EP/220/97/2019 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/88/2019
EP/220/88/2019 Dostawa leków antywirusowych w ramach programu lekowego - „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij