Zamówienia publiczne

EP/220/90/2017
Dostawa sprzętu ultrasonograficznego w ramach projektu: "Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc na 2017 r." dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/75/2017
EP/220/75/2017, pn. Dostawa zestawów do dializy, cewników do mapingu żył, sprzętu jednorazowego do koronarografii PTCA i PTA, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/87/2017
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Dostosowanie do wymogów p. poż. budynków "A" i "B" znajdujących się na terenie SPWSZ w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 4".

Czytaj całość »
EP/220/71/2017
EP/220/71/2017, pn. Dostawa środków kontrastowych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/69/2017
EP/220/69/2017 pn.: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/96/2017
EP/220/96/2017 pn.: Montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/80/2017
EP/220/80/2017 pn.: Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/94/2017
EP/220/94/2017 pn. Remont dachów budynków "B" i "O" w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej

Czytaj całość »
EP/220/79/2017
EP/220/79/2017 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/74/2017
Dostawa zestawu echoendoskopowego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/84/2017
EP/220/84/2017 pn.: Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/93/2017
EP/220/93/2017 pn.: "Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania aplikacyjnego Infomedica, serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/89/2017
EP/220/89/2017 pn.: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWSZ w Szczecinie – lokalizacja: Sokołowskiego 11"

Czytaj całość »
EP/220/27/2017
EP/220/27/2017 pn. Dostawa i instalacja sprzętu w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn.

Czytaj całość »
EP/220/91/2017
EP/220/91/2017, Dostawa sprzętu endoskopowego w ramach projektu: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc na 2017 r.” dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/78/2017
EP/220/78/2017, pn.: Dostawa sprzętu medycznego do sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/28/2017
Dostawa i instalacja tomografu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16

Czytaj całość »
EP/220/88/2017
"Dostawa protez stawu biodrowego dla SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/83/2017
EP/220/83/2017, pn.: Dostawa leków antywirusowych w ramach programu lekowego – „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową”

Czytaj całość »
EP/220/82/2017
Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego, preparatów odżywiania wewnątrzjelitowego wraz z dzierżawą pomp do żywienia dojelitowego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij