Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć, Pododdział Intensywnej Terapii i Zatruć Dla Dzieci

Oddział stanowi zaplecze lecznicze dla najciężej chorych przebywających w szpitalu.
Stosuje się wysokospecjalistyczne techniki medyczne, m.in.
- ciągłe dializy nerkowe
- wentylacja płuc respiratorami
- bronchofiberoskopie
- pomiary hemodynamiki krążenia
- pomiary ciśnienia śródczaszkowego
- dializy wątrobowe / jedyny ośrodek w województwie /
- diagnostyka rtg i usg
- pełne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów
Przy pomocy specjalistycznej aparatury podtrzymywane są i monitorowane czynności życiowe u najciężej chorych pacjentów. Proces leczenia obejmuje m.in. chorych z niewydolnością wątroby zarówno przed jak i po przeszczepie wątroby, leczenie chorych po zabiegach transplantacji nerek, po operacjach chirurgii wątroby i trzustki, chirurgii naczyniowej i ogólnej, neurochirurgii, urologii, laryngologii, okulistyki.
Oddział przyjmuje do leczenia chorych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pozostałych Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego, przyjmowani są także pacjenci ze szpitalnych oddziałów intensywnej terapii z województwa zachodniopomorskiego oraz z kraju.
Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie lekarzy specjalistów intensywnej terapii i anestezjologii oraz
na prowadzenie działalności transplantacyjnej. Posiada akceptację NFZ do stosowania białka C-reaktywnego w leczeniu sepsy.
Oddział znajduje się w budynku "M".

CENTRALA tel. 91 813 90 00

SEKRETARIAT
tel. 91 813 96 90

ORDYNATOR
dr n. med. Zenon Czajkowski
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
tel. 91 813 96 91

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Bożenna Leśniak
specjalista w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego
i intensywnej opieki
tel. 91 813 96 92

LEKARZ DYŻURNY
tel. 91 813 96 94

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 96 95

-lek. med. Witold Wilk
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
-lek. med. Joanna Szczepaniak
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
-lek. med. Magdalena Józwa - Mossur
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
-lek. med. Alicja Gabriel - Świder
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
-lek. med. Henrietta Uherek - Straszko
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
-lek. med. Katarzyna Dalewska
-lek. med. Mateusz Jaremko
-lek. med. Krzysztof Nowicki
-lek. med. Sylwia Karasińska - Milchert
-lek. med. Ewa Owsianik
-lek. med. Joanna Perużyńska
-lek. med. Maciej Żołądkiewicz
-lek. med. Artur Janowski
specjalista medycyny ratunkowej
-lek. med. Piotr Wilk
-lek. med. Karolina Ryśnik - Bąk
-lek. med. Katarzyna Hołubczak
-lek. med. Katarzyna Pilecka
-lek. med. Grzegorz Wenta
-lek. med. Aleksandra Rakowska
-lek. med. Krzysztof Marosz

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 96 93

Sala nr 416 - tel. 91 813 96 82
Sala nr 421 - tel. 91 813 96 81
Sala nr 428 - tel. 91 813 96 83

W Oddziale wykonuje się wszystkie rodzaje znieczuleń dla potrzeb pacjentów innych Oddziałów szpitala, a przede wszystkim znieczulenia do wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych, jak transplantacje nerek, zabiegi kardiologii inwazyjnej dzieci i dorosłych, zabiegi neurochirurgiczne, zabiegi chirurgii naczyniowej, zabiegi chirurgii wątroby i trzustki. Personel Oddziału aktywnie i systematycznie podwyższa kwalifikacje zawodowe i naukowe. Wielokrotnie nagradzany był za dokonania medyczne i organizacyjne. Lekarze anestezjolodzy mają zapewniony cykl szkoleń wymaganych do uzyskania specjalizacji, dotyczy to także pielęgniarek.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij