Zamówienia - zakończone

EP/220/98/2019
EP/220/98/2019, pn. Budowa nowego budynku technicznego wraz z rozbiórką istniejącego na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 – ETAP I

Czytaj całość »
EP/220/51/2019
EP/220/51/2019 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/29/2019
EP/220/29/2019 Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii wraz z dzierżawą kriokonsoli i dzierżawą elektroanatomicznego systemu do trójwymiarowego mapowania serca 3D dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/90/2019
EP/220/90/2019 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Arkońska 4 oraz lokalizacji A. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/91/2019
EP/220/91/2019, pn. Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/49/2019
EP/220/49/2019 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/81/2019
EP/220/81/2019 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie budynku „L” i „M” SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa i modernizacja głębinowego ujęcia wod

Czytaj całość »
EP/220/86/2019
EP/220/86/2019, pn. Przebudowa części pomieszczeń budynku SPWSZ w Szczecinie na potrzeby Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji przy ul. A. Sokołowskiego 11 w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/80/2019
EP/220/80/2019 Dostawa zestawów do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych oraz jednorazowego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych i chirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/58/2019
EP/220/58/2019 Dostawa opatrunków, w tym opatrunków przylepnych, plastrów, kompresów, bandaży, hemostatyków wchłanialnych, zestawów opatrunkowych, osłonek USG, waty medycznej oraz gazy medycznej dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/70/2019
EP/220/70/2019 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Arkońska 4 oraz lokalizacji A. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/65/2019
EP/220/65/2019 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym produktów dla niemowląt, specjalnych produktów odżywczych, środków znieczulających, produktów leczniczych dla organów zmysłów, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, insulin, hepar

Czytaj całość »
EP/220/82/2019
EP/220/82/2019, pn. Budowa nowego budynku technicznego wraz z rozbiórką istniejącego na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 – ETAP I

Czytaj całość »
EP/220/47/2019
EP/220/47/2019 Dostawa sprzętu w ramach projektu: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, zadanie pn.: Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/43/2019
EP/220/43/2019 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do hemodializy dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/24/2019
EP/220/24/2019 Usługa serwisowania i przeglądów sprzętu rentgenowskiego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/111/2018
EP/220/111/2018 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/68/2019
EP/220/68/2019, pn. Świadczenie usług w zakresie przewozu zespołu transplantacyjnego do pobrania dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/34/2019
EP/220/34/2019 Usługa przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/75/2019
EP/220/75/2019 Stały nadzór techniczny nad aparaturą medyczną, tj. aparatami do hemodializy, uzdatniaczem wody w Stacji Dializ i w innych jednostkach organizacyjnych SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij