Zamówienia - zakończone

EP/220/21/2018
EP/220/21/2018 Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie oraz członków ich rodzin.

Czytaj całość »
EP/220/35/2018
EP/220/35/2018 Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/17/2018
EP/220/17/2018 Dostawa zestawów do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych oraz jednorazowego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/26/2018
EP/220/26/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/54/2018
EP/220/54/2018 Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/41/2018
EP/220/41/2018 Dostawa pasków do glukometrów, materiału kontrolnego, nakłuwaczy jednorazowych wraz z dzierżawą glukometrów i oprogramowania zarządzającego w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) oraz integracją z LIS/HIS dla SPWSZ w Szczecinie w dwóch lokal

Czytaj całość »
EP/220/7/2018
EP/220/7/2018 Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/28/2018
EP/220/28/2018 Dzierżawa aparatu do witrektomii przedniej i tylnej oraz fakoemulsyfikacji wraz z dostawą dodatkowych akcesoriów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/37/2018
EP/220/37/2018 Dostawa leków antywirusowych w ramach programu lekowego - „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/20/2018
EP/220/20/2018 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do badań obwodowych, PTA, stentgraftów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/11/2018
EP/220/11/2018 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków obniżających krzepliwość krwi, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, betablokerów, insulin, produktów dla niemowląt, specjalnych produktów odżywczych, preparatów przeciw a

Czytaj całość »
EP/220/106/2017
EP/220/106/2017 pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/34/2018
EP/220/34/2018 Dostawa sprzętu w ramach projektu: „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuc na 2017r. „ – zestaw do endoskopii dróg oddechowych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/105/2017
EP/220/105/2017 pn. Przebudowa I piętra budynku A SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych

Czytaj całość »
EP/220/24/2018
EP/220/24/2018 Dostawa i uruchomienie mikroskopu okulistycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/33/2018
EP/220/33/2018 Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne i niemedyczne dla Centralnej Diagnostyki Obrazowej dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Szpital Zdunowo ul. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/12/2018
EP/220/12/2018 Rozbudowa Systemu Radiologicznego RIS/PACS w SPWSZ wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu i kompletnego rozwiązania przechowywania danych radiologicznych oraz objęcie czasowym serwisem, nadzorem autorskim oraz wsparciem technicznym (dla

Czytaj całość »
EP/220/31/2018
EP/220/31/2018 Obsługa gospodarcza z transportem wewnętrznym i utrzymaniem terenu zewnętrznego dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Szczecin Zdunowo ul. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/19/2018
EP/220/19/2018 Rozbudowa wewnętrznych instalacji chłodniczych Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie lokalizacja: A. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/25/2018
EP/220/25/2018 Dostawa i uruchomienie echokardiografu dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij