Zamówienia - zakończone

EP/220/8/2019
EP/220/8/2019 Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/118/2018
EP/220/118/2018 Dostawa artykułów papierniczych, papieru na recept dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/90/2018
EP/220/90/2018 Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/101/2018
EP/220/101/2018 Dzierżawa wiertarek operacyjnych wraz z dostawą elementów zużywalnych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/77/2018
EP/220/77/2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej i instalacji sanitarnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby O

Czytaj całość »
EP/220/114/2018
EP/220/114/2018 Świadczenie usług sterylizacji wraz z transportem dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/5/2019
EP/220/5/2019 Dostawa elementów zużywalnych do systemu monitoringu neurofizjologicznego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/102/2018
EP/220/102/2018, pn. Świadczenie usług w zakresie prac konserwacyjno-naprawczych oraz remontowych dla potrzeb SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

Czytaj całość »
EP/220/113/2018
EP/220/113/2018, pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów chirurgicznych, dostawa protez naczyniowych i do hemodializy oraz dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do hemodializy dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/1/2019
EP/220/1/2019 DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO PLATFORMY ELEKTROCHIRURGICZNEJ FORCE TRIAD DLA SPWSZ W SZCZECINIE

Czytaj całość »
EP/220/2/2019
EP/220/2/2019 Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne dla Oddziału Geriatrii zgodnie z projektem pt.:” Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych&a

Czytaj całość »
EP/220/73/2018
EP/220/73/2018, pn. Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych (64 zadania) dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/108/2018
EP/220/108/2018 Dostawa zestawów jednorazowego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/79/2018
EP/220/79/2018 Dostawa środków czyszczących i polerujących, produktów do pielęgnacji niemowląt, artykułów gospodarstwa domowego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/92/2018
EP/220/92/2018 Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/100/2018
EP/220/100/2018 „Dostawa leków antywirusowych w ramach programu lekowego - „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową” dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/103/2018
EP/220/103/2018 Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne dla Oddziału Geriatrii zgodnie z projektem pt.:” Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych

Czytaj całość »
EP/220/72/2018
EP/220/72/2018 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym produkty lecznicze dla układu nerwowego, produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, toksyny botulinowe, produkty lecznicze do terapii serca, preparaty przeciw

Czytaj całość »
EP/220/65/2018
EP/220/65/2018 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/112/2018
EP/220/112/2018 Dostawa zestawów jednorazowego uzytju do procedury HIPEC dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij