Zamówienia - zakończone

EP/220/84/2017
EP/220/84/2017 pn.: Konserwacja i serwis instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/93/2017
EP/220/93/2017 pn.: "Kompleksowa obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania aplikacyjnego Infomedica, serwerów oraz sieci strukturalnej w SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/87/2017
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Dostosowanie do wymogów p. poż. budynków "A" i "B" znajdujących się na terenie SPWSZ w Szczecinie, przy ulicy Arkońskiej 4".

Czytaj całość »
EP/220/112/2017
EP/220/112/2017 Dostawa środka przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie nr 2

Czytaj całość »
EP/220/95/2017
EP/220/95/2017 pn.: Dostawa oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej FORCE TRIAD w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/89/2017
EP/220/89/2017 pn.: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWSZ w Szczecinie – lokalizacja: Sokołowskiego 11"

Czytaj całość »
EP/220/102/2017
EP/220/102/2017 Dostawa środka przeciwnowotworowego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/85/2017
EP/220/85/2017 pn.: "Konserwacja i serwis instalacji pożarowych w SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/101/2017
EP/220/101/2017 Dostawa leków antywirusowych w ramach programu lekowego - "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową" dla Szpitala SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
EP/220/99/2017
Dostawa produktów leczniczych dla SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
EP/220/78/2017
EP/220/78/2017, pn.: Dostawa sprzętu medycznego do sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/75/2017
EP/220/75/2017, pn. Dostawa zestawów do dializy, cewników do mapingu żył, sprzętu jednorazowego do koronarografii PTCA i PTA, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/64/2017
EP/220/64/2017 pn. Przebudowa I piętra budynku "A" SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych"

EP/220/64/2017 pn. Przebudowa I piętra budynku "A" SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych" w ramach projektu pn. "Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Czytaj całość »
EP/220/79/2017
EP/220/79/2017 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/69/2017
EP/220/69/2017 pn.: "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla SPWSZ w Szczecinie"

Czytaj całość »
EP/220/27/2017
EP/220/27/2017 pn. Dostawa i instalacja sprzętu w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn.

Czytaj całość »
EP/220/67/2017
Dostawa różnych produktów leczniczych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/100/2017
Dostawa aparatu rentgenowskiego z ramieniem C zmotoryzowanego, dedykowanego do chirurgii naczyniowej i radiologii interwencyjnej dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/96/2017
EP/220/96/2017 pn.: Montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/62/2017
EP/220/62/2017 Dostawa różnych produktów leczniczych, płynów dożylnych, produktów dietetycznych oraz siatek przepuklinowych dla SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij