Zamówienia - zakończone

EP/220/81/2017
Dostawa i uruchomienie wysokiej klasy echokardiografu dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/70/2017
EP/220/70/2017, pn.: Dostawa elektrod do EKG, elektrod neutralnych oraz przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/73/2017
EP/220/73/2017 pn.: Dostawa stentgraftów, cewników oraz prowadników diagnostycznych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/72/2017
EP/220/72/2017 pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/57/2017
EP/220/57/2017 pn.: Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci gazów medycznych i wewnętrznej dystrybucji g

Czytaj całość »
EP/220/61/2017
EP/220/61/2017 - postępowanie na dostawę sprzętu dla zakładów patomorfologii w SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/66/2017
EP/220/66/2017, pn. Dostawa roztworów i wyrobów do dializy nerkowej dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
16
10.2017
EP/220/65/2017, pn. Remont dachu budynku E polegający na wymianie pokrycia, obróbek blacharskich, instalacji odgromowych i częściowo deskowania wraz z przemurowaniem kominów w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Czytaj całość »
16
10.2017
EP/220/56/2017 -  Odbiór odpadów stałych i resztek pokonsumpcyjnych z SPWSZ w Szczecinie oraz odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
11
10.2017
EP/220/55/2017, pn.: Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
11
10.2017
EP/220/51/2017, pn. Dostawa samochodu osobowego do 3,5 tony z wykonaną zabudową kontenerową wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
04
10.2017
EP/220/58/2017 pn.: Dostawa środków czystości ogólnego zastosowania oraz dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
28
09.2017
EP/220/44/2017 Dostawa sprzętu w ramach zadania pn. "Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na 2017r." dla SPWSZ w Szczecinie.

Czytaj całość »
26
09.2017
EP/220/40/2017, pn. Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków znieczulających wraz z dzierżawą parowników oraz produktów do żywienia pozajelitowego dla SPWSZ w Szczecinie

...

Czytaj całość »
26
09.2017
EP/220/35/2017 pn.: "Dostawa dla SPWSZ w Szczecinie ambulansu typu B wraz z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu oraz dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu"

...

Czytaj całość »
07
09.2017
EP/220/46/2017 pn.: Dostawa generatora technetowego oraz znaczników do scyntygrafii narządowej dla SPWSZ w Szczecinie

...

Czytaj całość »
01
09.2017
EP/220/60/2017, pn. Przebudowa części środkowej budynku oraz montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie

...

Czytaj całość »
29
08.2017
EP/220/43/2017, pn.: Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

...

Czytaj całość »
29
08.2017
EP/220/32/2017, pn.: Dostawa opatrunków, osłonek na głowice sondy USG, produktów do pielęgnacji ciała wraz z dzierżawą urządzeń do

...

Czytaj całość »
28
08.2017
EP/220/31/2017 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

...

Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij