Oddział Neurologii, Oddział Udarowy

Oddziały prowadzą pełną diagnostykę, leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację ruchową i logopedyczną pacjentów ze wszystkimi schorzeniami neurologicznymi. Oddział Udarowy dysponuje czterema stanowiskami z kardiomonitorami, możliwością całodobowego badania EKG /Holter/, jak i podłączenia do respiratora.

Opiekę nad chorymi z udarem mózgowym sprawują lekarze specjaliści neurologii, kardiologii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej, anestezjologii. Oddział stanowi też bazę szkoleniową dla lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.

W dyspozycji Oddziałów jest Pracownia EEG wykonująca badania elektroencefalograficzne.
Przy Oddziałach funkcjonują Poradnie Specjalistyczne. Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego zajmująca się leczeniem interferonem beta chorych ze stwardnieniem rozsianym oraz Poradnia Neurologiczna zajmująca się leczeniem toksyną otulinową chorych z dystoniami mięśniowymi lub połowiczym kurczem twarzy.

Oddziały znajdują się w budynku "B".
CENTRALA tel. 91 813 90 00

SEKRETARIAT
tel. 91 813 92 85

ORDYNATOR
dr n. med. Jan Stankiewicz
specjalista neurolog
tel. 91 813 92 81
e-mail: janstan@spwsz.szczecin.pl

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Anna Ciećko
specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
tel. 91 813 92 82

GABINET LEKARSKI
tel. 91 813 92 80


lek. med. Małgorzata Niekrasz
specjalista neurolog
lek. Roksana Woszczyna
lek. med. Anna Kowalczyk
specjalista neurolog

GABINET LEKARSKI
Tel. 91 813 82 87


Lek med. Robert Jałowiński
specjalista neurolog
lek. med. Wojciech Pilecki
specjalista neurolog
lek. med. Karolina Mazurek
specjalista neurolog
dr n. med. Anna Karbicka
specjalista neurolog
lek. Anna Bochenek


DYŻURKA PIELĘGNIAREK
tel. 91 813 92 83

PORADNIA NEUROLOGICZNA
tel. 91 813 93 95

PRACOWNIA EEG
tel. 91 813 92 88

PRACOWNIA EMG
tel. 91 813 92 85

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij