O oddziale

Oddział stanowi zaplecze lecznicze dla najciężej chorych przebywających w szpitalu.
Stosuje się wysokospecjalistyczne techniki medyczne, m.in.
- ciągłe dializy nerkowe
- wentylacja płuc respiratorami
- bronchofiberoskopie
- pomiary hemodynamiki krążenia
- pomiary ciśnienia śródczaszkowego
- dializy wątrobowe / jedyny ośrodek w województwie /
- diagnostyka rtg i usg
- pełne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów

Przy pomocy specjalistycznej aparatury podtrzymywane są i monitorowane czynności życiowe u najciężej chorych pacjentów. Proces leczenia obejmuje m.in. chorych z niewydolnością wątroby zarówno przed jak i po przeszczepie wątroby, leczenie chorych po zabiegach transplantacji nerek, po operacjach chirurgii wątroby i trzustki, chirurgii naczyniowej i ogólnej, neurochirurgii, urologii, laryngologii, okulistyki.
Oddział przyjmuje do leczenia chorych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pozostałych Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego, przyjmowani są także pacjenci ze szpitalnych oddziałów intensywnej terapii z województwa zachodniopomorskiego oraz z kraju.
Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie lekarzy specjalistów intensywnej terapii i anestezjologii oraz
na prowadzenie działalności transplantacyjnej. Posiada akceptację NFZ do stosowania białka C-reaktywnego w leczeniu sepsy.

W Oddziale wykonuje się wszystkie rodzaje znieczuleń dla potrzeb pacjentów innych Oddziałów szpitala, a przede wszystkim znieczulenia do wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych, jak transplantacje nerek, zabiegi kardiologii inwazyjnej dzieci i dorosłych, zabiegi neurochirurgiczne, zabiegi chirurgii naczyniowej, zabiegi chirurgii wątroby i trzustki. Personel Oddziału aktywnie i systematycznie podwyższa kwalifikacje zawodowe i naukowe. Wielokrotnie nagradzany był za dokonania medyczne i organizacyjne. Lekarze anestezjolodzy mają zapewniony cykl szkoleń wymaganych do uzyskania specjalizacji, dotyczy to także pielęgniarek.

Oddział znajduje się w budynku "M".

 

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij