21.12.2017
EP/220/64/2017

EP/220/64/2017 pn. Przebudowa I piętra budynku "A" SPWSZ w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych"

Drukuj

Ogłoszenie

Specyfikacja

.

 

siwz-64.pdf (30.09.2017 20:00)

Załączniki

 zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf (30.09.2017 20:00

zalacznik-nr-1-1-do-siwz-parametry-techniczne-instalacji-gazow-medycznych.docx (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-1a-do-siwz-dokumentacja-projektowo-techniczna.zip (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-2-do-siwz-formularz-ofertowy.doc (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1ustawy-pzp.doc  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-3a-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1ustawy-pzp.doc  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-3b-do-siwz-oswiadczenia-podatki-zakaz-ubiegania-sie-o-zamowienie.doc  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-4-do-siwz-projekt-umowy.pdf  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-skierowanych-przez-wykonawce-do-realizacji-zamowienia-publicznego.doc  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-zamowien-podobnych.doc  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-7-do-siwz-harmonogram-rzeczowo-finansowy.xls  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-8-do-siwz-wzor-wniosku-materialowego.doc  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-9-wzor-karty-gwarancyjnej.doc  (30.09.2017 20:00)

zalacznik-nr-10-do-siwz-zobowiazanie-podmiotow-trzecich.doc  (30.09.2017 20:00)

poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx (25.10.2017 17:30)

poprawiony Załącznik nr 1.1 do SIWZ Parametry techniczne instalacji gazow medycznych.docx (25.10.2017 17:30

poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (25.10.2017 17:30)

poprawiony Załącznik nr 4 do SIWZ - projket umowy.pdf (25.10.2017 17:30)

poprawiony Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz zamówień podobnych.doc (25.10.2017 17;30)

zał. do wyj 3 Balustrada.pdf (25.10.2017 17:30)

Załącznik 4B do SIWZ - Wzór oświadczenia podwykonawcy.docx (25.10.2017 17:30)

Załącznik nr 4A do SIWZ - wzor umowy podwykonawczej.docx (25.10.2017 17:30)

zdjecie okna do wyj nr 3.jpg (25.10.2017 17:30)

zdjęcie okna 2 do wyj nr 3.jpg (25.10.2017 17:30)

 

Wyjaśnienia

.

wyjaśnienia 1.pdf (13.10.2017 19:00)

wyjaśnienia 2.pdf (19.10.2017 18:30)

wyjaśnienia 3.pdf (25.10.2017 17:30)

 

 

Informacje z otwarcia ofert

 

informacja z otwarcia ofert.pdf 30-10-2017 20:00

Wyniki

Udzielenie zamówienia

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij