25
10.2019

Utrudnienia w ruchu na terenie szpitala

Drukuj

Od poniedziałku, 28 października, na około 4 miesiące na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego. Zamknięty zostanie przejazd pod łącznikiem budynku A i budynku C.

Wjazd odbywać się będzie tak jak do tej pory, przez bramę główną od strony ul. Arkońskiej. Wyjazd ze szpitala możliwy będzie jedynie przez bramę gospodarczą przy ul. Broniewskiego 7. Wyjazd przez bramę główną nie będzie możliwy, ponieważ na remontowanym odcinku wzdłuż budynku A wprowadzony zostanie zakaz ruchu w obu kierunkach). Ruch pojazdów zostanie przywrócony niezwłocznie po zakończeniu prac i dostosowaniu nawierzchni drogi.

Na teren szpitala wjeżdżać mogą pojazdy osób posiadających przepustki, pojazdy służb publicznych i porządkowych, oznakowane pojazdy sanitarne, samochody obsługi technicznej i gospodarczej szpitala. Wjeżdżać mogą także taksówki oraz pacjenci wymagający pilnej pomocy lub z trudnościami poruszania się – ale bez możliwości zaparkowania na terenie szpitala. Parkować mogą jedynie pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne (pojazdy oznaczone), lecz wtedy mogą pozostawić pojazd jedynie na wyznaczonych do tego miejscach, tj. kopertach. Parking dla pacjentów i odwiedzających znajduje się poza terenem szpitala, na skrzyżowaniu ul. Arkońskiej/Wiosny Ludów. Miejsca parkingowe znajdują się także wzdłuż ul. Broniewskiego, przy ul. Bułgarskiej oraz na parkingu przy kompleksie handlowo - usługowym przy ul. Chopina.


Zmiana organizacji ruchu związana jest z kontynuacją realizacji projektu : „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych”. W ciągu najbliższych miesięcy wyremontowana zostanie klatka schodowa z dźwigiem w budynku A, zmodernizowany zostanie także łącznik pomiędzy budynkiem A i budynkiem C.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz budżetu państwa.

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij