Kasacja dokumentacji medycznej

KOMUNIKAT DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO
w SZCZECINIE

w sprawie: odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej w oryginale pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych:
Rok 1995-Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Janosika
Rok 1995-Specjalistyczny Szpital im.Prof.A Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie
Rok 1996-Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie jako następca prawny Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie stosownie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz do § 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania informuje , iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w latach 1995-1996.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w lokalizacji:
przy ul. Broniewskiego 2, tel. 091/8139022
przy ul. Sokołowskiego 11, tel. 091/4717614

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 14.12.2017r. do 31.01.2018r.

 Małgorzata Usielska
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij