Informacje i druki dla osób indywidualnych

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ: GABINET ZABIEGOWY I KASA – BUDYNEK PRZY PORTIERNI UL. ARKOŃSKA 4

Pobieranie krwi do badań: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:30
Uwaga! obecnie nie wykonujemy badań: krzywa cukrowa 2 i 3 punktowa, krzywa żelazowa 3 punktowa


Pobieranie wymazów w kierunku COVID-19: całodobowo – budynek „I” parter

               Kontakt telefoniczny przed badaniem: 91 813 95 17 lub 91 813 95 26


     Materiał do badań laboratoryjnych u dorosłych i starszych dzieci pobierany jest przy użyciu systemu próżniowego Becton Dickinson gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Nie pobieramy materiału dzieciom poniżej 2 roku życia.

     Nadzorujemy błędy przedlaboratoryjne we wszystkich punktach pobrań przy udziale firmy Becton Dickinson poprzez szkolenia prowadzone bezpośrednio oraz szkolenia internetowe. Od 2016 roku w punktach pobrań SPWSZ firma Beton Dickinson przeprowadza cyklicznie przegląd fazy przedanalitycznej a jej wyniki przedstawiono między innymi na stronach biuletynu firmy.

     W zakresie fazy przedanalitycznej nasze działania zostały wyróżnione i przedstawione jako dobra praktyka zmniejszenia liczby błędów procesu diagnostycznego w raporcie o wynikach kontroli NIK „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej” ( 21 sierpnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej)

 

ODBIÓR WYNIKÓW

Odbiór wyników codziennie w ZDL (budynek „I” – po godzinie 14:00 )

Wyniki badań mogą być odbierane osobiście przez pacjentów indywidualnych lub osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez pacjenta indywidualnego po okazaniu dokumentu tożsamości osoby odbierającej.


» Pracownicy laboratorium nie przekazują wyników badań telefonicznie
» Przesyłanie wyników badań jednostkom ochrony zdrowia
» Wyłącznie na pisemne zlecenie jednostki ochrony zdrowia kierującej na badanie.
» Mailem całodobowo - przy użyciu mechanizmów kryptograficznych zgodnie z Instrukcją Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SPWSZ w Szczecinie.
» Listownie za potwierdzeniem odbioru – w zależności od potrzeb zlecającego.

Przesyłanie wyników badań pacjentom indywidualnym:
» wyłącznie na pisemne zlecenie pacjenta indywidualnego (osobiście lub za upoważnieniem)
» mailem całodobowo - przy użyciu obowiązujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej mechanizmów kryptograficznych – na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przed pobraniem materiału do badań.


Kopie wyników badań:
Możliwe jest wydawanie kopii wyników badań laboratoryjnych. Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania pacjent indywidualny zobowiązany jest:
» zgłosić w rejestracji laboratorium potrzebę otrzymania kopii wyniku badania
» uiścić w kasie opłatę za kopie wyniku badania zgodnie z obowiązującym w szpitalu cennikiem
» odebrać wynik badania.

Odpisy wyników badań:
Możliwe jest wydawanie odpisów wyników badań (wynik z naniesionym wpisem – odpis, jest autoryzowany przez osobę przeprowadzającą badanie, a w przypadku jej nieobecności, przez kierownika lub zastępcę kierownika jednostki wykonującej badanie).

» Odbiór odpisów wyników badań dla pacjentów indywidualnych odbywa się na podstawie wypełnionego i zatwierdzonego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który dostępny jest w kancelarii szpitala.

 

INFORMACJE DLA PACJENTA: 

INFORMACJE DLA PACJENTA AKT. 6.09.2021.doc

 

FORMULARZ ZLECENIA BADAŃ AMBULATORYJNYCH: 

Formularz zlecenia badań ambulatoryjnych.doc

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW: 

UPOWAŻNIENIE do odbioru wyniku.pdf

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZESŁANIA WYNIKU MAILOWO: 

UPOWAŻNIENIE do przesłania wyniku mailowo.pdf

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij