Ogłoszenia

EZ/210/4935/2021
Dostawa endostaplerów z nożem
Czytaj całość »
06
09.2021
Badanie rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie za lata 2021, 2022 i 2023 wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz określenie, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Szpitala.

Czytaj całość »
27
08.2021
Wydzierżawienie części budynku przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie bufetu ogólnodostępnego na okres 60 miesięcy (5 lat)
Czytaj całość »
26
07.2021
Wydzierżawienie części budynku przy ul. Broniewskiego 2 z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie bufetu ogólnodostępnego.
Czytaj całość »
02
06.2021
Montaż i wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu wraz z programem obsługi dla pojazdów SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej
Czytaj całość »
21
05.2021
Sprawowanie nadzoru autorskiego w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/18RR/2021
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu, o którym mowa w art. 44 ustawy o NCBR dla projektu

„Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych,
informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2” spełniającego warunki przyznania dofinansowania w trybie określonym w art. 44 c ustawy o NCBR, w ramach naboru „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

Czytaj całość »
16
04.2021
Dostawa warzyw i owoców sezonowych do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ulicy A.Sokołowskiego 11 (lokalizacja- Szczecin Zdunowo)
Czytaj całość »
19
03.2021
Dostawa drobiu i jego przetworó do Samodzieonego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ulicy A.Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
15
03.2021
Zaproszenie program do ewidencji aparatury medycznej
Czytaj całość »
04
03.2021
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej
Czytaj całość »
04
03.2021
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
Czytaj całość »
04
03.2021
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej
Czytaj całość »
EP/220/3RR/2021
Zatrudnienie w projekcie w ramach umowy cywilnoprawnej SPECJALISTY RADIOLOGA w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
11
02.2021
ZAKUP OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO NA POTRZEBY SPWSZ W SZCZECINIE
Czytaj całość »
EP/220/1RR/2021
Dostawa sprzętu pomocniczego i akcesoriów do przygotowania i przechowywania materiału w Pracowni Reakcji PCR dla SPWSZ w Szczecinie

Dostawa sprzętu pomocniczego i akcesoriów do przygotowania i przechowywania materiału w Pracowni Reakcji PCR dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/100RR/2020
Dostawa aparatu IVD.

Dostawa aparatu IVD do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wirusa SARS-CoV-2 – rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą odczynników i akcesoriów w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/99RR/2020
Dostawa automatycznej stacji pipetującej.

Dostawa automatycznej stacji pipetującej do przygotowania zestawów do wykrywania SARS-CoV-2 metodą Real Time PCR z certyfikatem IVD – rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą akcesoriów w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/98RR/2020
Dostawa sprzętu pomocniczego i akcesoriów.

Dostawa sprzętu pomocniczego i akcesoriów do przygotowania i przechowywania materiału w Pracowni Reakcji PCR dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
EP/220/97RR/2020
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG (w tym S-RBD IgG) do analizatora Maglumi 800, będącego własnością SPWSZ w Szczecinie wraz z wynajmem kompatybilnego analizatora w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie

Czytaj całość »
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij