Ogłoszenia

16
10.2020
Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę emu do automatycznej izolacji oraz amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych
Czytaj całość »
12
10.2020
Wykonywanie i dostarczanie pieczątek automatycznych samotuszujących, datowników automatycznych samotuszujących, gumek stempli.

Wykonywanie i dostarczanie pieczątek automatycznych samotuszujących, datowników automatycznych samotuszujących, gumek stempli dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w lokalizacjach: Arkońska 4 w Szczecinie i Sokołowskiego 11 w Szczecinie

Czytaj całość »
08
10.2020
Informacja o publikacji zapytania ofertowego
Czytaj całość »
23
09.2020
Zaproszenie do złożenie oferty cenowej w ramach realizacji zadania "Zakup sprzętu i aparatury: doposażenie ośrodków transplantacyjnych"
Czytaj całość »
09
09.2020
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na zapewnieniu i utrzymaniu w należytym stanie technicznym sprzętu wykorzystywanego do tlenoterapii
Czytaj całość »
26
08.2020
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH NA POTRZEBY SPWSZ W SZCZECINIE
Czytaj całość »
26
08.2020
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO WIRTUALIZACJI NA POTRZEBY SPWSZ W SZCZECINIE
Czytaj całość »
15
06.2020
Dostawa i instalacja loży do wykownywania leków cytotoksycznych wraz z monitorem współpracującym z oprogramowaniem aplikacyjnym realizującym system przyjmowania zleceń na wykonywanie leków w Aptece szpitalnej SPWSZ w lokalizacji Arkońska 4
Czytaj całość »
26
05.2020
Wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę obiektów budowlanych w lok. A. Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
11
05.2020
Sukcesywne wykonywanie pieczątek służbowych na potrzeby SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
04
05.2020
Zaproszenie do złożenia ofert rozeznanie rynku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Czytaj całość »
30
04.2020
Przeprowadzenie kontroli okresowej obiektów budowlanych na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
Czytaj całość »
26
02.2020
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Czytaj całość »
11
02.2020
Opracowanie studium wykonalności zgodnie z wymaganiami Regulamin konkursu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Czytaj całość »
03
02.2020
Przegląd agregatów próżni firmy Tepro w lokalizacji: 70-891, Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
03
02.2020
Przegląd sprężarek i osuszaczy firmy CompAir wraz z urządzeniami towarzyszącymi znajdujących się w pomieszczeniu sprężarkowni 01/08 w lokalizacji: 70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
31
01.2020
Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
Czytaj całość »
16
01.2020
Wykonie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń administracyjnych na rozbiórkę obiektów budowlanych usytuowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul A
Czytaj całość »
13
01.2020
EZ/210/0192/2020 z dnia 13.01.2020 r. dotyczącego składania ofert na dostawę naturalnej wody źródlanej o średnim stopniu mineralizacji, wody gazowanej i niegazowanej w butelkach o poj. 0,5 L oraz dzierżawę dystrybutorów i pompek do wody dla Samodzielnego
Czytaj całość »
31
12.2019
Postępowanie dotyczące wyboru Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.8
Czytaj całość »
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij