Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej

 

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp, wolnostojącej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11”

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 0,5 MW, produkującej nie mniej niż 452,25 MWhe energii na rok - w formie rozproszonych pól fotowoltaicznych. Instalacja zostanie zrealizowana przy ulicy Sokołowskiego 11 w Szczecinie Zdunowie, na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii w Szpitalu. Wyprodukowany prąd będzie wykorzystywany na potrzeby własne SPWSZ. Instalacja będzie posiadała zabezpieczenia uniemożliwiające wypływ energii do sieci zewnętrznej.

REZULTATY PROJEKTU. KORZYŚCI EKONOMICZNE I SPOŁECZNE.

Wytwarzanie na własne potrzeby energii z OZE przyczyni się do osiągnięcia celów nadrzędnych jakimi są:

  1. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 375,82 tony równoważnika CO2 na rok, co spowoduje zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego,
  2. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii w Szpitalu poprzez wykorzystywanie źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej o 452,25 MWhe/rok,
  3. obniżenie ponoszonych przez SPWSZ kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej

Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu odnosić będzie zarówno Szpital Wojewódzki w Szczecinie, jak i pośrednio mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Bezpośrednią korzyścią będzie obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania placówki, a co za tym idzie możliwość zagospodarowania wolnych środków finansowych na inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szpitala.

W wyniku realizacji inwestycji SPWSZ będzie w stanie wyprodukować na własne potrzeby energię elektryczną w ilości 452,25 MWh/rok, co zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną Szpitala w niecałych 10%. Realizacja projektu przyczyni się także do obniżenia negatywnego wpływu placówki na środowisko naturalne wywoływanego poprzez emisję zanieczyszczeń powstających przy produkcji energii z konwencjonalnych źródeł. Realizacja projektu przyniesie również pośrednie korzyści dla mieszkańców województwa poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych w regionie o 375,82 ton równoważnika CO2/rok. Kumulując efekty realizowanej inwestycji z innymi instalacjami w regionie, projekt będzie oddziaływał na poprawę środowiska naturalnego w regionie, a w konsekwencji również na zdrowie jego mieszkańców.

Okres realizacji projektu:

2020-02-18 do 2023-11-30

Wartość projektu:

  • Wartość ogółem: 6 663 042,60 zł
  • Dofinansowanie UE: 3 183 198,15 zł
  • Wkład własny: 3 479 844,45 zł

MARZEC 2023

CZERWIEC 2023

 

CZERWIEC 2023 cd.

WRZIESIEŃ 2023

LISTOPAD 2023

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij