Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Arkońska

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SPWSZ
w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71 – 455 Szczecin
Budynek „I”


SEKRETARIAT 
tel. 91 813 95 17, 91 813 95 19 lub 91 813 95 26
fax: :. 91 813 95 16 lub 91 813 95 26

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII
tel. 91 813 95 27

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
tel. 91 813 95 28

KIEROWNIK ZDL
dr n. med. Ewa Czerska
specjalista diagnostyki laboratoryjnej
specjalista zdrowia publicznego
tel. 91 813 95 15 lub 19
fax: 91 813 95 16
czerska@spwsz.szczecin.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZDL
dr n. med. Anna Pawińska-Matecka
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
tel. 91 813 95 14
pawinska@spwsz.szczecin.pl

 

KIEROWNIK PRACOWNI MIKROBIOLOGII
mgr Magdalena Jarczyńska
specjalista mikrobiologii
tel. 91 813 95 25
jarczynska@spwsz.szczecin.pl

KIEROWNIK PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
mgr Beata Lewandowska-Mazurek
analityk kliniczny
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel. 91 813 95 28
lewandowska-mazurek@spwsz.szczecin.pl
 

  

   

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi działalność diagnostyczno – usługową ukierunkowaną na potrzeby pacjentów:
• oddziałów szpitalnych
• poradni specjalistycznych
• ambulatoryjnych (badania płatne)


W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:
• Laboratorium Centralne
• Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
• Pracownia Mikrobiologii

Szeroki zakres wykonywanych badań podstawowych i specjalistycznych w dziedzinach:
• Hematologii
• Koagulologii
• Parametrów krytycznych
• Biochemii
• Immunochemii - podstawowej i specjalistycznej
• Wirusologii
• Toksykologii
• Białek specyficznych
• Analityki ogólnej i płynów ustrojowych
• Parazytologii
• Autoprzeciwciał
• Biologii Molekularnej
• Diagnostyki serologicznej Kiły
• Mikrobiologii
• Serologii Transfuzjologicznej

PERSONEL
Nad jakością wykonywanych badań czuwa wykwalifikowany personel składający się z diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje poprzez zdobycie specjalizacji oraz udział w konferencjach, kursach i szkoleniach.
SPRZĘT LABORATORYJNY
W celu wsparcia procesu diagnostycznego korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych podczas przyjmowania i przygotowania materiału do badań oraz podczas wykonywania badań i archiwizacji próbek po badaniu. Współpracujemy z największymi liderami w zakresie automatyzacji procesu przedanalitycznego i analitycznego.

PROGRAMY KONTROLI MIĘDZYLABORATORYJNEJ
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w Szczecinie uczestniczy w międzylaboratoryjnych programach kontroli jakości co potwierdzone jest stosownymi certyfikatami:
• Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
• Międzynarodowego Programu RIQAS
• Międzynarodowego Programu Labquality
• Instytutu IfQ – Lubeck
• Ośrodka QCMD /Quality Control for Molecular Diagnostics/
• Międzynarodowego Programu DiaHem
• Krajowego Programu Instytutu Hematologii I Transfuzjologii
• Międzynarodowego Programu INSTAND e.V.
• Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO
• Krajowego Ośrodka Referencyjnego BINET
• Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków EARS-NET

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ
Gabinet zabiegowy oraz Kasa czynne w godzinach 7:00 – 18:00 przez cały tydzień
Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest przy użyciu systemu próżniowego Becton Dickinson gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
Nadzorujemy błędy przedlaboratoryjne we wszystkich punktach pobrań przy udziale firmy Becton Dickinson poprzez szkolenia prowadzone bezpośrednio oraz szkolenia internetowe.
Od 2016 roku w punktach pobrań SPWSZ firma Beton Dickinson przeprowadza cyklicznie przegląd fazy przedanalitycznej a jej wyniki przedstawiono między innymi na stronach biuletynu firmy.
W zakresie fazy przedanalitycznej nasze działania zostały wyróżnione i przedstawione jako dobra praktyka zmniejszenia liczby błędów procesu diagnostycznego w raporcie o wynikach kontroli NIK „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej” ( 21 sierpnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej)

ODBIÓR WYNIKÓW
Odbiór wyników codziennie w godzinach 7:00 – 18:00
(po godzinie 14:00 odbiór wyników w „Punkcie Przyjęć Materiału”)
• Wyniki badań mogą być odbierane osobiście przez pacjentów indywidualnych lub osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez pacjenta indywidualnego po okazaniu dokumentu tożsamości osoby odbierającej.
• Pracownicy laboratorium nie przekazują wyników badań telefonicznie
Przesyłanie wyników badań jednostkom ochrony zdrowia:
• Wyłącznie na pisemne zlecenie jednostki ochrony zdrowia kierującej na badanie.
• Mailem całodobowo - przy użyciu mechanizmów kryptograficznych zgodnie z Instrukcją Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SPWSZ w Szczecinie.
• Listownie za potwierdzeniem odbioru – w zależności od potrzeb zlecającego.

Przesyłanie wyników badań pacjentom indywidualnym:
• wyłącznie na pisemne zlecenie pacjenta indywidualnego (osobiście lub za upoważnieniem) - codziennie w godzinach 7.00-19.00
• mailem całodobowo - przy użyciu obowiązujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej mechanizmów kryptograficznych – na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przed pobraniem materiału do badań.

Kopie wyników badań
• Możliwe jest wydawanie kopii wyników badań laboratoryjnych. Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania pacjent indywidualny zobowiązany jest:
• zgłosić w rejestracji laboratorium potrzebę otrzymania kopii wyniku badania
• uiścić w kasie opłatę za kopie wyniku badania zgodnie z obowiązującym w szpitalu cennikiem
• odebrać wynik badania.

Odpisy wyników badań
• Możliwe jest wydawanie odpisów wyników badań (wynik z naniesionym wpisem – odpis, jest autoryzowany przez osobę przeprowadzającą badanie, a w przypadku jej nieobecności, przez kierownika lub zastępcę kierownika jednostki wykonującej badanie).
• Odbiór odpisów wyników badań dla pacjentów indywidualnych odbywa się na podstawie wypełnionego i zatwierdzonego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który dostępny jest w kancelarii szpitala.

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij