Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Arkońska

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ SPWSZ

ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
Budynek „I”

SEKRETARIAT

tel. 91 813 95 17, 91 813 95 19 lub 91 813 95 26
fax: :. 91 813 95 16 lub 91 813 95 26

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

tel. 91 813 95 27

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

tel. 91 813 95 28

KIEROWNIK ZDL

dr n. med. Ewa Czerska
specjalista diagnostyki laboratoryjnej
specjalista zdrowia publicznego
tel. 91 813 95 15 lub 19
fax: 91 813 95 16
czerska@spwsz.szczecin.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ZDL

dr n. med. Anna Pawińska-Matecka
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
tel. 91 813 95 14
pawinska@spwsz.szczecin.pl

KIEROWNIK PRACOWNI MIKROBIOLOGII

mgr Magdalena Jarczyńska
specjalista mikrobiologii
tel. 91 813 95 25
jarczynska@spwsz.szczecin.pl

KIEROWNIK PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

mgr Beata Lewandowska-Mazurek
analityk kliniczny
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel. 91 813 95 28
lewandowska-mazurek@spwsz.szczecin.pl
 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej   

 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi działalność diagnostyczno-usługową ukierunkowaną na potrzeby pacjentów:
 • oddziałów szpitalnych
 • poradni specjalistycznych
 • ambulatoryjnych (badania płatne)
W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:
 • Laboratorium Centralne
 • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
 • Pracownia Mikrobiologii
Szeroki zakres wykonywanych badań podstawowych i specjalistycznych w dziedzinach:
 • Hematologii
 • Koagulologii
 • Parametrów krytycznych
 • Biochemii
 • Immunochemii - podstawowej i specjalistycznej
 • Wirusologii
 • Toksykologii
 • Białek specyficznych
 • Analityki ogólnej i płynów ustrojowych
 • Parazytologii
 • Autoprzeciwciał
 • Biologii Molekularnej
 • Diagnostyki serologicznej Kiły
 • Mikrobiologii
 • Serologii Transfuzjologicznej

PERSONEL

Nad jakością wykonywanych badań czuwa wykwalifikowany personel składający się z diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje kwalifikacje poprzez zdobycie specjalizacji oraz udział w konferencjach, kursach i szkoleniach.

SPRZĘT LABORATORYJNY

W celu wsparcia procesu diagnostycznego korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych podczas przyjmowania i przygotowania materiału do badań oraz podczas wykonywania badań i archiwizacji próbek po badaniu. Współpracujemy z największymi liderami w zakresie automatyzacji procesu przedanalitycznego i analitycznego.

PROGRAMY KONTROLI MIĘDZYLABORATORYJNEJ

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w Szczecinie uczestniczy w międzylaboratoryjnych programach kontroli jakości co potwierdzone jest stosownymi certyfikatami:

 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 • Międzynarodowego Programu RIQAS
 • Międzynarodowego Programu Labquality
 • Instytutu IfQ – Lubeck
 • Ośrodka QCMD /Quality Control for Molecular Diagnostics/
 • Międzynarodowego Programu DiaHem
 • Krajowego Programu Instytutu Hematologii I Transfuzjologii
 • Międzynarodowego Programu INSTAND e.V.
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO
 • Krajowego Ośrodka Referencyjnego BINET
 • Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków EARS-NET

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ - Gabinet zabiegowy i kasa

BuDYNEK "I" (parter, pok. 1.16 i 1.17) na terenie szpitala przy ul. Arkońskiej

Pobieranie krwi do badań: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 11:30
Uwaga! Obecnie nie wykonujemy badań: krzywa cukrowa 2 i 3 punktowa, krzywa żelazowa 3 punktowa


Pobieranie wymazów w kierunku COVID-19: codziennie do godz. 14.00
budynek „I”, parter 

Kontakt telefoniczny przed badaniem: 91 813 95 17 lub 91 813 95 26

Płatność gotówką lub kartą

Materiał do badań laboratoryjnych u dorosłych i starszych dzieci pobierany jest przy użyciu systemu próżniowego Becton Dickinson gwarantującego bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Nie pobieramy materiału dzieciom poniżej 2 roku życia.       

Nadzorujemy błędy przedlaboratoryjne we wszystkich punktach pobrań przy udziale firmy Becton Dickinson poprzez szkolenia prowadzone bezpośrednio oraz szkolenia internetowe. Od 2016 roku w punktach pobrań SPWSZ firma Beton Dickinson przeprowadza cyklicznie przegląd fazy przedanalitycznej a jej wyniki przedstawiono między innymi na stronach biuletynu firmy.

W zakresie fazy przedanalitycznej nasze działania zostały wyróżnione i przedstawione jako dobra praktyka zmniejszenia liczby błędów procesu diagnostycznego w raporcie o wynikach kontroli NIK „Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej” ( 21 sierpnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport dotyczący dostępności i finansowania diagnostyki laboratoryjnej).

ODBIÓR WYNIKÓW 

Odbiór wyników codziennie w ZDL (budynek „I” – po godzinie 14:00)

Wyniki badań mogą być odbierane osobiście przez pacjentów indywidualnych lub osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wystawionego przez pacjenta indywidualnego po okazaniu dokumentu tożsamości osoby odbierającej.

 • Pracownicy laboratorium nie przekazują wyników badań telefonicznie
 • Przesyłanie wyników badań jednostkom ochrony zdrowia
 • Wyłącznie na pisemne zlecenie jednostki ochrony zdrowia kierującej na badanie.
 • Mailem całodobowo - przy użyciu mechanizmów kryptograficznych zgodnie z Instrukcją Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SPWSZ w Szczecinie.
 • Listownie za potwierdzeniem odbioru – w zależności od potrzeb zlecającego.

Przesyłanie wyników badań pacjentom indywidualnym:

 • wyłącznie na pisemne zlecenie pacjenta indywidualnego (osobiście lub za upoważnieniem)
 • mailem całodobowo - przy użyciu obowiązujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej mechanizmów kryptograficznych – na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego przed pobraniem materiału do badań.

Kopie wyników badań:

 • Możliwe jest wydawanie kopii wyników badań laboratoryjnych. Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania pacjent indywidualny zobowiązany jest:
 • zgłosić w rejestracji laboratorium potrzebę otrzymania kopii wyniku badania
 • uiścić w kasie opłatę za kopie wyniku badania zgodnie z obowiązującym w szpitalu cennikiem
 • odebrać wynik badania.

Odpisy wyników badań:

 • Możliwe jest wydawanie odpisów wyników badań (wynik z naniesionym wpisem – odpis, jest autoryzowany przez osobę przeprowadzającą badanie, a w przypadku jej nieobecności, przez kierownika lub zastępcę kierownika jednostki wykonującej badanie).
 • Odbiór odpisów wyników badań dla pacjentów indywidualnych odbywa się na podstawie wypełnionego i zatwierdzonego Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który dostępny jest w kancelarii szpitala.

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij