Budynek K - oddziały zakaźne, poradnie specjalistyczne, lądowisko wraz z zakupem systemu robotycznego

 

Tytuł projektu: Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie.

Zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest:
 1. Budowa budynku na potrzeby oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych na dachu nowoprojektowanego budynku, a także
 2. Budowa łącznika z Centrum Diagnostyki Obrazowej.
 3. Zakup aparatury medycznej i wyposażenia.
 4. Zakup systemu robotycznego do wykonywania operacji chirurgicznych.

Projektowany budynek znajdować się będzie na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, na działce nr 3/38 obręb 2036 Pogodno.

W budynku znajdować się będą:
 • Piwnica: Zaplecze Techniczno-Socjalne.
 • Parter:
  • Punkt Przyjęć SOR Chorób Zakaźnych Dziecięcych,
  • Punkt Przyjęć SOR Chorób Zakaźnych Dorosłych,
  • Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych,
  • Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Tropikalnych,
  • Poradnia Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych i Profilaktyki Wścieklizny,
  • Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 • I Piętro: Oddział Dziecięcy Obserwacyjno – Zakaźny.
 • II i III Piętro: Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych.
 • IV Piętro: Zaplecze Socjalno-Administracyjne.
 • V Piętro: Zaplecze Szkolno-Techniczne.
 • Dach budynku: lądowisko dla śmigłowców ratunkowych.

Projekt, prócz budowy budynku z lądowiskiem, łącznika, zakupu wyposażenia i aparatury zakłada także kupno systemu robotycznego, który wpłynie m.in. na zmniejszenie liczby powikłań pooperacyjnych, skrócenie czasu hospitalizacji po zabiegu, zmniejszenie koniecznych reoperacji, spadek prawdopodbieństwa zgonu po zabiegu, podniesienie dostępności i poziomu jakości operacji chirurgicznych. Ponadto, zalety systemu robotycznego ujawniają się w szczególnych sytuacjach w ochronie zdrowia, do których można zaliczyć niedawną pandemię COVID 19, ale i w innych przypadkach chorób zakaźnych. Robot chirurgiczny pozwala na zdalne operowanie zakaźnie chorego pacjenta z minimalnym narażeniem personelu szpitala na ryzyko zakażenia.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia chorób zakaźnych.

Główne planowane efekty:
 1. Zintegrowanie oddziałów zakaźnych dla dorosłych i dzieci oraz wszystkich poradni specjalistycznych, stanowiących zaplecze ambulatoryjne dla pacjentów tych jednostek w jednym budynku,
 2. Optymalizacja pracy personelu medycznego, wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej.
 3. Zmniejszenia ryzyka zakażeń i powikłań w trakcie hospitalizacji,
 4. Możliwość izolowania budynku oraz łatwości w skanalizowaniu nieczystości pochodzących z oddziałów i poradni i skierowaniu ich do specjalnej do tego celu oczyszczalni ścieków,
 5. Racjonalizacja kosztów. Realizacja projektu przyczyni się do racjonalizacji systemu opieki zdrowotnej w regionie poprzez optymalizację oraz dostosowywanie do zapotrzebowania obecnego i przyszłego na świadczenia zdrowotne w zakresie chorób zakaźnych i zmian epidemiologicznych, mając na uwadze jak najlepsze wykorzystanie dostępnych środków finansowych i zasobów kadrowych. Realizacja projektu zapewni dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych wszystkim mieszkańcom z terenu województwa.
Wartość projektu:
 • Całkowite wydatki projektu: 97 609 058,54 zł
 • Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 87 583 004,70 zł
 • Środki z budżetu państwa: 9 727 501,68 zł
 • Wkład własny: 298 552,16 zł

WIZUALIZACJE

 

 STYCZEŃ 2022

LUTY 2022

MARZEC 2022

KWIECIEŃ 2022

MAJ 2022

CZERWIEC 2022

LIPIEC 2022

SIERPIEŃ 2022

WRZESIEŃ 2022

GRUDZIEŃ 2022

STYCZEŃ 2023

LUTY 2023

MARZEC 2023

MAJ 2023

CZERWIEC 2023

LIPIEC 2023

SIERPIEŃ 2023

PAŹDZIERNIK 2023

GRUDZIEŃ 2023

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij