Żywność własna pacjenta

Pacjenci mogą przynosić produkty żywnościowe z zewnątrz. W oddziałach szpitala znajdują się lodówki przeznaczone na żywność Pacjentów. Aby wyeliminować ryzyko zakażeń, ze względów sanitarno-epidemiologicznych należy przestrzegać poniższych zasad:

1) Prywatna żywność Pacjentów przechowywana w lodówce w oddziale, powinna być zabezpieczona przez pacjenta w pojemniku lub woreczku foliowym przeznaczonym do przechowywania żywności. Nie należy przechowywać w lodowce żywności w opakowaniach transportowych np. w reklamówkach

2) Opakowania (np. pojemniki/woreczki) z produktami spożywczymi należy oznaczyć: - pierwszą literą imienia i pełnym nazwiskiem Pacjenta - numerem sali - datą umieszczenia produktów w lodówce

3) Czas przechowywania produktów spożywczych:

  • dla produktów otwartych - do 48 godzin (2 dni) lub według zaleceń producenta
  • dla produktów fabrycznie zamkniętych – według daty przydatności do spożycia umieszczonej na opakowaniu 
  • dla potraw własnej produkcji np. (zupa) - do 48 godzin (2 dni) od daty przygotowania w domu (przed wstawieniem do lodówki potrawy powinny być opisane datą przygotowania)

4) Zaleca się Pacjentom i ich bliskim przynosić małe opakowania produktów spożywczych, z widocznym, dłuższym terminem przydatności do spożycia (sugerujemy przynoszenie produktów opakowanych hermetycznie, do jednorazowego spożycia)

5) Pacjenci opuszczający oddział, zobowiązani są do zabrania swoich artykułów żywnościowych z lodówki

6) PRODUKTY PRZETERMINOWANE LUB Z WYRAŹNYMI OZNAKAMI NIEŚWIEŻOŚCI I ZEPSUCIA BĘDĄ USUNIĘTE Z LODÓWKI PO UPRZEDNIM POWIADOMIENIU PACJENTA 7) PACJENCI PRZEBYWAJĄCY W ODDZIAŁACH, W KTÓRYCH LODÓWKA DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI PACJENTÓW ZNAJDUJE SIĘ W POMIESZCZENIU KUCHENKI, MOGĄ KORZYSTAĆ Z LODÓWKI TYLKO POD NADZOREM PRACOWNIKA KUCHENKI, A WCZASIE JEGO NIEOBECNOŚCI POD NADZOREM PIELĘGNIARKI DYŻURNEJ.

Przestrzeganie zasad korzystania z lodówki przez pacjentów i ich rodziny zapewni utrzymanie właściwej jakości przechowywanej żywności oraz bezpieczeństwo Pacjenta.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij