Terminologia

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego

Terminologia

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO)

– dokument, którego celem jest przyspieszenie procedur diagnostyki i terapii chorób nowotworowych. Jest jak priorytetowe skierowanie i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia raka. Jest ważnym elementem pakietu onkologicznego. Karta należy do pacjenta. Kartę DiLO może wydać lekarz rodzinny, lekarz w poradni specjalistycznej lub w szpitalu.

Wstępna diagnostyka onkologiczna

– świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego odpowiadającego wstępnemu rozpoznaniu, wykonywane u świadczeniobiorcy posiadającego kartę DiLO, mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego.

Pogłębiona diagnostyka onkologiczna

– świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego, wykonywane u świadczeniobiorcy posiadającego kartę DiLO, u którego potwierdzono rozpoznanie nowotworu złośliwego, mające na celu szczegółowe zróżnicowanie (zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną) w szczególności typu histopatologicznego nowotworu oraz ocenę zaawansowania stanu chorobowego w zakresie umożliwiającym ustalenie indywidualnego planu leczenia.

Konsylium onkologiczne

– wielodyscyplinarny zespól specjalistów, który opracowuje plan leczenia onkologicznego.
Plan leczenia onkologicznego jest niezbędny do rozpoczęcia procesu leczenia. Zespół specjalistów konsultuje wyniki badań pacjenta i na jego podstawie kwalifikuje go do właściwego leczenia. Członkowie konsylium są zobligowani do przestrzegania standardów leczenia nowotworów złośliwych, zgodnie z rekomendacjami polskich towarzystw naukowych.

Koordynator

– osoba ułatwiająca przepływ informacji pomiędzy pacjentem a lekarzem, nadzorująca proces leczenia pacjenta zgodnie z harmonogramem planu leczenia onkologicznego, od samego początku do zakończenia jego realizacji.

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij