Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego


Służymy wszystkim pragnącym korzystać z naszych usług,
w przyjaznej, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa atmosferze
świadcząc profesjonalną, kompleksową pomoc
w zakresie specjalistycznej opieki medycznej
ambulatoryjnej i stacjonarnej


Zobowiązujemy się do:

  1. Stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnych z obowiązującymi standardami;
  2. Stałej poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych a w szczególności do świadczeń wysokospecjalistycznych i deficytowych;
  3. Monitorowania zadowolenia Pacjentów hospitalizowanych w Naszym Szpitalu i ich rodzin poprzez systematyczne badania poziomu ich satysfakcji w odniesieniu do jakości usług zdrowotnych;
  4. Przestrzegania praw Pacjenta na każdym etapie procesu leczenia;
  5. Pozyskiwania personelu o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz dbanie o jego stały rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych;
  6. Modernizowania szpitala poprzez informatyzację i inwestycje w infrastrukturę budowlaną.

Dyrekcja Szpitala poprzez dążenie do pełnej efektywności i skuteczności prowadzonych działań deklaruje gotowość do ustawicznego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Świadomy wybór normy PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością, określone przez Kierownictwo wymagania oraz zaangażowanie zatrudnionego w Szpitalu personelu pozwalają osiągać wyznaczane cele Polityki Jakości i ustawicznie rozwijać organizację.

Salus aegroti suprema lex

Dobro chorego najwyższym prawem

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij