Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Samodzielny Publiczny wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu

„Zachodniopomorskie e-Zdrowie”

oraz rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e-Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

Celem projektu jest realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów i personelu medycznego oraz ich integracja z systemami centralnymi e-zdrowia.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, będącym Liderem Projektu, a Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, tj.:

 • Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie – partnerem projektu,
 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – partnerem projektu,
 • Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika – partnerem projektu,
 • Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – partnerem projektu,
 • Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu – partnerem projektu,
 • SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie – partnerem projektu,
 • Szpitalem Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. w Kołobrzegu – partnerem projektu,
 • Zakładem Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie – partnerem projektu,
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie – partnerem projektu.
Finansowanie

Całkowity koszt realizacji zadania to 47 318 365,49 zł, w tym:

 • 34 353 392,91 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020;
 • 3 130 916,84 zł ze środków budżetu Państwa;
 • 2 005 213,90 zł ze środków budżetu Województwa;
 • 7 828 841,84 zł ze środków własnych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, będących partnerami w realizacji projektu.
Informacji o Projekcie udziela:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia, Biuro ds. e-Zdrowia, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, e-mail: e-zdrowie@wzp.pl, tel. 91 452 88 23.

www.wz.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij