Nefrologia i Neurologia - bud. Z

 

 

PROJEKT: "Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem"

DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA KWOTĄ 6.605.652,94 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  • Całkowite wydatki projektu: 66.139.449,95 zł
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 66.056.529,97 zł, w tym:
    • środki wspólnotowe: 52.845.223,97 zł,
    • budżet państwa: 6.605.652,94 zł.
Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii, nefrologii, chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego.

Efekt realizacji projektu:

zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej, podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala, poprawa warunków bytowych pacjentów, podniesienie efektywności organizacji pracy personelu medycznego. Lepsze warunki bytowe (mniejsza liczba chorych na salach, bezpośredni dostęp do węzłów sanitarnych, łatwiejszy dostęp do chorego w przypadku rehabilitacji przyłóżkowej), rehabilitacja przystosowująca do funkcjonowania w warunkach domowych, wpłyną na szybszy powrót pacjentów do zdrowia, a tym samym na skrócenie czasu pobytu w szpitalu i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej. Centralizacja oddziałów i poradni w jednym obiekcie pozwoli na zwiększenie efektywności i poprawę organizacji pracy personelu, głównie lekarzy (obecnie jednostki te znajdują się w kilku obiektach oddalonych jeden od drugiego po kilkaset metrów). Powstanie również nowoczesna Stacja Dializ, zapewniająca pacjentom i personelowi komfortowe warunki i wysoki standard leczenia.

Budynek będzie połączony łącznikiem ze Zintegrowanym Blokiem Operacyjnym (w którym wykonywane są m.in. przeszczepy) oraz bardzo dobrze wyposażonym Centrum Diagnostyki Obrazowej. Wyeliminuje to konieczność dowozu pacjentów karetką na zabiegi i badania, znacznie przyspieszy i ułatwi ich transport, a tym samym pozwoli dużo lepiej zorganizować pracę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

W 2020 roku, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz biorąc pod uwagę fakt, że SPWSZ w Szczecinie zobowiązany został przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozszerzony został zakres rzeczowy projektu, a co za tym idzie zwiększeniu uległa kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Dodatkowe środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia i aparatury medycznej do walki z epidemią COVID-19 oraz przebudowę jednego z budynków szpitalnych z przeznaczeniem dla pacjentów zarażonych SARS-CoV-2, w tym wymagających respiratoroterapii.

Planowany termin realizacji projektu: 2018 – 2021.

 

 

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij