PoCOVIDOWA przebudowa budynku C - REACT-EU

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony realizuje projekt pn.

PoCOVIDOWA przebudowa budynku w SPWSZ w Szczecinie na potrzeby poradni specjalistycznych i diagnostyki obrazowej

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 • Oś priorytetowa: wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19
 • Działanie: Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19
 • Cel tematyczny: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
 • Priorytet inwestycyjny: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
 • Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zwiększona dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych w kontekście pandemii COVID-19

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest:

 • przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku „C”, rozbiórka istniejącego i budowa nowego łącznika komunikacyjnego i technicznego pomiędzy budynkiem „B” i „C”, przebudowa części budynku „B” związana z budową nowego dźwigu szpitalnego,
 • przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na potrzeby budynku „C” w rejonie budynku „B” i „C”,
 • przeniesienie do zmodernizowanego obiektu tomografu komputerowego,
 • zakup specjalistycznej aparatury medycznej (w tym zakup i instalacja rezonansu magnetycznego, angiografu i Gamma kamery).

W budynku „C” zlokalizowane będą pracownie i poradnie specjalistyczne przeznaczone do diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami związanymi m.in. z COVID-19. Główne wejście do budynku dla pacjentów ambulatoryjnych przeniesione zostanie na drugą stronę budynku, w miejsce pierwotnego wejścia od strony ulicy Arkońskiej i wejścia do szpitala.

Na parterze pozostaną pracownie rezonansu magnetycznego i gabinet USG. W istniejących pomieszczeniach pozostawiono pracownie angiografii. W dobudowanych pomieszczeniach zlokalizowano pracownię, w której znajdzie się tomograf znajdujący się obecnie w zewnętrznym kontenerze na terenie szpitala. Przy projektowanym wejściu do budynku od strony ul. Arkońskiej będzie rejestracja do pracowni zlokalizowanych na parterze.

Na piętrze znajdzie się druga rejestracja – do wszystkich poradni zlokalizowanych w tej kondygnacji. Na całym pierwszym piętrze, w części istniejącej i rozbudowanej, zaprojektowano poradnie, poczekalnie i toalety dla pacjentów oraz pomieszczenia socjalne dla personelu. Istniejący łącznik do budynku „B” (w bardzo złym stanie technicznym) przewidziano do likwidacji a w jego miejsce zaprojektowano nowy, analogiczny do istniejącego, nowego łącznika do budynku „A”.

W budynku „B” przebudową objęta jest część środkowa budynku, która zostanie wyodrębniona jako oddzielna strefa pożarowa. W ramach przebudowy przewidziano likwidację istniejącej windy i zastąpienie jej nowym dźwigiem zlokalizowanym w holu wejściowym, na styku z łącznikiem do budynku „C”. Hol komunikacyjny na wszystkich kondygnacjach zostanie wyremontowany.

Cele projektu:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie jest głównym w województwie podmiotem zabezpieczającym pacjentów zakaźnych w sytuacji wystąpienia stanu epidemii. Zajmuje się także m.in. leczeniem ambulatoryjnym i stacjonarnym pacjentów, u których pojawiły się powikłania po przebytym COVID-19.

Celem projektu jest zmniejszenie niekorzystnych skutków wysokiej zachorowalności z uwagi na pandemię COVID-19 poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Szacuje się, że liczba leczonych w SPWSZ objętych wsparciem przekroczy 19000 osób rocznie.

Termin realizacji:

2022-2024

FINANSOWANIE:

 • Dofinansowanie z UE: 42 916 923,26 zł (Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19)
 • Całkowita wartość inwestycji: 58 415 352,33 zł

 

PAŹDZIERNIK 2022

LISTOPAD 2022

Przed rozpoczęciem inwestycji

 

STYCZEŃ 2023

 

LUTY 2023

MARZEC 2023

MAJ 2023

CZERWIEC 2023

PAŹDZIERNIK 2023

LISTOPAD 2023

STYCZEŃ 2024

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij