Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA SPWSZ w Szczecinie

dr n. zdr. Beata Sacharczuk-Zając

Przyjmowanie zgłoszeń osobiście
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
71-455 Szczecin ul. Arkońska 4, budynek administracji, II piętro ,gab . 328
środa w godzinach: 12.30 – 13.30 tel. (91) 813 9442 , Tel. komórkowy 661100788

71- 891 Szczecin, ul. Sokołowskiego 11, III piętro (stara bryła), gab. 337
piątek w godzinach: 12.00-13.30 : Tel. Komórkowy 661100788

Przyjmowanie zgłoszeń pisemnych

kancelaria SPWSZ w Szczecinie, lokalizacja Arkońska 4
kancelaria SPWSZ w Szczecinie, lokalizacja Sokołowskiego 11
poniedziałek – piątek, w godzinach 7.35 – 15.00
spwsz@spwsz.szczecin.pl
bez podpisu kwalifikowanego - tylko po potwierdzeniu pisemnym skargi w terminie siedmiu dni

Zakres spraw prowadzonych przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta:

  1. Przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjentów hospitalizowanych i korzystających ambulatoryjnie z usług SPWSZ w Szczecinie, skarg rodzin pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub osób sprawujących faktyczną opiekę nad pacjentami
  2. Zapewnienie pacjentom dostępu do praw pacjenta
  3. Pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do Dyrektora SPWSZ w Szczecinie

……………………………………………………………………………………………….......
Jednocześnie przypominam, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę do instytucji:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki:
Sekcja Skarg i Wniosków
71-470 Szczecin ul. Arkońska 45
Poniedziałek - piątek: 8.00-14.00
tel. 91 425 10 50, tel./fax 91 425 10 52
e-mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta - Łukasz Chmielowiec
bezpłatna infolinia: 800-190-590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00, (połączenie z tel. komórkowych jest płatne wg stawek operatora)
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
sekretariat
tel. (22) 532 82 50
fax (22) 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1128 z późn. zm )dostępna do wglądu u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, w kancelarii SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Arkońska 4 i Sokołowskiego 11 oraz w miejscach i godzinach świadczenia usług medycznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych SPWSZ.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij