Zamówienia publiczne

-->
EP/220/10/2023
EP/220/10/2023 Dostawa artykułów biurowych dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/14/2023
EP/220/14/2023 Dostawa oprzyrządowania do platformy elektrochirurgicznej FORCE TRIAD dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/9/2023
EP/220/9/2023 Dostawa różnych produktów leczniczych (leków cytotoksycznych) oraz niezbędnego do przygotowywania wlewów cytotoksycznych sprzętu jednorazowego dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/13/2023
EP/220/13/2023 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu na potrzeby nowo powstającego budynku oddziałów zakaźnych w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/11/2023
EP/220/11/2023 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i opakowań do sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/97/2022
EP/220/97/2022 Dostawa instalacja i uruchomienie angiografu dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/2/2023
EP/220/2/2023 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego (programy lekowe) dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/6/2023
EP/220/6/2023 Zakup nowych zestawów komputerowych wraz z licencjami na potrzeby wyposażenia nowo budowanego budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych, oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4
Czytaj całość »
EP/220/5/2023
EP/220/5/2023 Dostawa środków kontrastowych dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/7/2023
EP/220/7/2023 Zakup oprogramowania systemowego i narzędziowego na potrzeby realizacji projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/4/2023
EP/220/4/2023 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem bezprzerwowego, automatycznego przełączania zasilania pomiędzy pracą sekcji I i sekcji II RGnn Stacji nr 1127 „Zdunowo Sanatorium” z jednego lub dwóch transformatorów 15,75/0,4kV ...
Czytaj całość »
EP/220/1/2023
EP/220/1/2023 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, środków immunosupresyjnych, immunoglobulin, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, insuliny, środków ..
Czytaj całość »
EP220/84/2022
EP220/84/2022 Obsługa, konserwacja i serwis systemu cieplnego w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/79/2022
EP/220/79/2022 Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/91/2022
EP/220/91/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11)
Czytaj całość »
EP/220/94/2022
EP/220/94/2022 Dostawa cewników i prowadników wraz z dzierżawą konsoli do zintegrowanego pomiaru OCT/FFR dla SPWSZ
Czytaj całość »
EP/220/95/2022 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej na terenie SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej...
EP/220/95/2022
Czytaj całość »
EP/220/85/2022
EP/220/85/2022 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie - 36 zadań
Czytaj całość »
EP/220/92/2022
EP/220/92/2022 Wyposażenie na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych na terenie SPWSZ w Szczecinie zgodnie z projektem pt.” Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem ....
Czytaj całość »
EP/220/96/2022
EP/220/96/2022 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku „C”, rozbiórka istniejącego i budowa nowego łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem ...
Czytaj całość »
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij