Zamówienia publiczne

EP/220/5/2021
EP/220/5/2021 Obsługa administracyjna oraz eksploatacyjna infrastruktury serwerowej oraz siecistrukturalnej w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/87/2020
EP/220/87/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy pomieszczeń oraz rozbudowy budynków w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/86/2020
EP/220/86/2020 Dostawa materiałów ogólnobudowlanych - lokalizacja ul. A. Sokołowskiego 11 w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/23/2020
EP/220/23/2020, pn. Budowa wraz z zaprojektowaniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
03
02.2021
Plan Zamówień Publicznych SPWSZ na rok 2021
Czytaj całość »
EP/220/101/2020
EP/220/101/2020 - dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/90/2020
EP/220/90/2020 - Dostawa roztworów do dializ dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/93/2020
EP/220/93/2020 Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4
Czytaj całość »
EP/220/95/2020
EP/220/95/2020 Opracowanie systemu rozpoznawania przyczyn zapalenia płuc z zastosowaniem sztucznej inteligencji w ramach projektu badawczego „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych dia
Czytaj całość »
EP/220/83/2020
EP/220/83/2020 Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/89/2020
EP/220/89/2020 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środki immunosupresyjne, środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, betablokery, immunoglobuliny, heparyna, środki immunosupresyjne, albumina, produkty dla niemowląt, specjalne produkty o
Czytaj całość »
EP/220/88/2020
EP/220/88/2020 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środki immunosupresyjne, środki obniżające krzepliwość krwi, preparaty przeciw anemii, insuliny, środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, środki znieczulające oraz hemostatyki wchłanian
Czytaj całość »
EP/220/84/2020
EP/220/84/2020 Dostawa stymulatorów i kardiowerterów
Czytaj całość »
EP/220/85/2020
EP/220/85/2020 - Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla pacjentów SPWSZ w Szczecinie (lokalizacja Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11)
Czytaj całość »
EP/220/82/2020
EP/220/82/2020 - Dostawa oprzyrzadowania do platformy elektrochirurgicznej FORCE TRIAD dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/80/2020
EP/220/80/2020 - Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych - 33 zadania dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/81/2020
EP/220/81/2020 Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych – 35 zadań dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/74/2020
EP/220/74/2020 Zakup różnego rodzaju urządzeń typu serwer, macierz, zakup różnego sprzętu na potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/71/2020
EP/220/71/2020 Objęcie wsparciem technicznym szpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/73/2020
EP/220/73/2020 Dostawa systemu implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij