Zamówienia publiczne

-->
EP/220/48/2021
EP/220/48/2021 Dostawa aparatury endoskopowej dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/39/2021
EP/220/39/2021 Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/44/2021
EP/220/44/2021 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie - 30 zadań
Czytaj całość »
EP/220/45/2021
EP/220/45/2021 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacji elektrycznych przy realizacji inwestycji pn. Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4
Czytaj całość »
EP/220/41/2021
EP/220/41/2021 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów kardiologii inwazyjnej dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/38/2021
EP/220/38/2021 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/42/2021
EP/220/42/2021 Dostawa aparatury ultrasonograficznej dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/16/2021
EP/220/16/2021 Dostawa odczynników chemicznych, barwników oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do barwień immunohistochemicznych dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/35/2021
EP/220/35/2021 Dostawa bronchofiberoskopu dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/34/2021
EP/220/34/2021 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, środków obniżających krzepliwość krwi, insulin, środków znieczulających, środków przeciwkrwotocznych, środków antybakteryjnych do użytku ogól
Czytaj całość »
EP/220/36/2021
EP/220/36/2021 Dostawa aparatury ultrasonograficznej dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/31/2021
EP/220/31/2021 Dostawa materiałów opatrunkowych, w tym opatrunków przylepnych, plastrów, opatrunków, kompresów, bandaży, zestawów opatrunkowych, prezerwatyw, hemostatyków wchłanialnych, waty medycznej, gazy medycznej oraz preparatów odżywiania wewnątrzjel
Czytaj całość »
EP/220/33/2021
EP/220/33/2021 Dostawa aparatu RTG mobilnego cyfrowego dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/32/2021
EP/220/32/2021 Świadczenie usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników SPWSZ w Szczecinie oraz członków ich rodzin
Czytaj całość »
EP/220/21/2021
EP/220/21/2021 Świadczenie usługi prania dezynfekcyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem oraz kompleksowym serwisem dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacjach przy ul. Arkońskiej 4 i przy ul. Sokołowskiego 11
Czytaj całość »
EP/220/26/2021
EP/220/26/2021 Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym preparatów przeciw anemii, środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, insulin, heparyn, środków przeciwbólowych, środków znieczulających, wyrobów ortopedycznych oraz środków antyseptyc
Czytaj całość »
EP/220/30/2021
EP/220/30/2021 Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/29/2021
EP/220/29/2021 Dostawa artykułów higienicznych z papieru, prześcieradeł na rolce, toaletowych produktów papierowych dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/25/2021
EP/220/25/2021 Dostawa łóżka elektrycznego z wagą dla SPWSZ w Szczecinie
Czytaj całość »
EP/220/15/2021
EP/220/15/2021 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4”
Czytaj całość »
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij