Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w Ustawie o Zakładach Opieki Zdrowotnej.
Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij