Administracja

ARKOŃSKA

Sekcja Organizacyjno – Prawna
tel. 91 813 90 21, 9022

Dział Kadr i Płac
tel. 91 813 90 32, 9036, 9037, 9051, 9052, 9035, 9033, 9034

Sekcja Systemów Zarządzania Jakością i szkoleń
tel. 91 813 90 74

Inspektor Ochrony Danych
tel. 91 813 95 80

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 91 813 90 55, 9056, 9058, 9059, 9061

Kasa
tel. 91 813 90 57

Sekcja Inwentaryzacji
tel. 91 813 90 64, 9069, 9066

Sekcja Zamówień Publicznych
tel. 91 813 90 76

Dział Statystyki Medycznej i Sprzedaży Usług
tel. 91 813 90 40, 9041, 9044, 9046, 9047

Sekcja Analiz Ekonomicznych
tel. 91 813 90 71

Sekcja Informatyki
tel. 91 813 95 54

Dział Administracyjno – Gospodarczy
tel. 91 813 90 87, 9573

Archiwum Zakładowe
tel. 91 813 96 76

Zespół ds. Społecznych
tel. 91 813 90 67, 9069

Dział Zaopatrzenia
tel. 91 813 90 26

Dział Techniczny
tel. 91 813 95 30, 9536

Sekcja Aparatury i Sprzętu Medycznego
tel. 91 813 95 41

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
tel. 91 813 90 96

Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej
tel. 91 813 93 11

Psycholog (Budynek C)
tel. 91 813 90 18

Psycholog
tel. 91 813 93 48

Lekarz Zakładowy
tel. 91 813 93 35, 9338

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 91 813 90 86

Stanowisko ds. Obronnych
tel. 91 813 90 86

Stanowisko ds. Kontroli
tel. 91 813 90 19

Stanowisko ds. BHP
tel. 91 813 95 80

Stanowisko ds. p.- poż.
tel. 91 813 95 81

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij