Budynek nefrologii i neurologii oraz walka z pandemią COVID-19

Loga: Fundusze Europejskie, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

 

Projekt pn.:

Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach projektu realizowane były zadania związane z budową i wyposażeniem budynku „Z” (oddział nefrologii i transplantacji nerek, oddział neurologii z oddziałem udarowym, stacja dializ, poradnie specjalistyczne); przebudową, modernizacją i wyposażeniem budynku „G” na potrzeby walki z pandemią COVID-19 oraz zakupem sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby walki z pandemią COVID-19.

Całkowity koszt projektu: 68 298 533,71 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 68 231 031,67 zł, w tym:

 • środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 61 625 378,73 zł,
 • środki z budżetu państwa: 6 605 652,94 zł.

Wkład własny szpitala: 67 502,04 zł

 

Termin realizacji: 2018 – 2021


1. Budowa budynku „Z” na potrzeby oddziałów nefrologii i transplantacji nerek; neurologii z oddziałem udarowym; stacji dializ; poradni specjalistycznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej, podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala, poprawa warunków bytowych pacjentów, podniesienie efektywności organizacji pracy personelu medycznego.

Lepsze warunki bytowe (mniejsza liczba chorych na salach, bezpośredni dostęp do węzłów sanitarnych, łatwiejszy dostęp do chorego w przypadku rehabilitacji przyłóżkowej), rehabilitacja przystosowująca do funkcjonowania w warunkach domowych, wpływają na szybszy powrót pacjentów do zdrowia, a tym samym na skrócenie czasu pobytu w szpitalu i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej. Centralizacja oddziałów i poradni w jednym obiekcie pozwoliła na zwiększenie efektywności i poprawę organizacji pracy personelu, głównie lekarzy (wcześniej jednostki znajdowały się w kilku obiektach oddalonych jeden od drugiego po kilkaset metrów). W ramach projektu powstała również nowoczesna Stacja Dializ, zapewniająca pacjentom i personelowi komfortowe warunki i wysoki standard leczenia.

Budynek „Z” jest połączony łącznikiem ze Zintegrowanym Blokiem Operacyjnym (w którym wykonywane są m.in. przeszczepy) oraz bardzo dobrze wyposażonym Centrum Diagnostyki Obrazowej. Wyeliminowało to konieczność dowozu pacjentów karetką na zabiegi i badania, znacznie przyspieszyło i ułatwiło ich transport, a tym samym pozwoliło dużo lepiej zorganizować pracę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

Wydatki: 52 543 623,98 zł


 

#FunduszowyPakietAntywirusowy

2. Przebudowa i modernizacja budynku „G” na potrzeby walki z pandemią COVID-19

Przebudowa budynku „G” na potrzeby leczenia pacjentów chorych na Covid-19, wymagających leczenia z wykorzystaniem tlenoterapii oraz leczenia z użyciem respiratorów.

Konieczność pilnego zwiększenia bazy łóżkowej (liczby łóżek) z przeznaczeniem dla pacjentów z COVID-19 wymagających podłączenia do respiratorów oraz wymagających leczenia z wykorzystaniem tlenoterapii wynikła z bardzo szybkiego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, na skutek nagłej i nieprzewidzianej sytuacji związanej z dynamicznym rozwojem pandemii Sars-Cov-2.

Cel realizacji inwestycji:

 • umożliwienie Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie skutecznej realizacji decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie której Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ma obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-119
 • umożliwienie Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie realizowania działań medycznych polegających leczeniu pacjentów z chorobą zakaźną COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2;
 • zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Wydatki: 5 535 526,98 zł


 

#FunduszowyPakietAntywirusowy

3. Zakup sprzętu medycznego, apratury medycznej i wyposażenia na potrzeby walki z pandemią COVID-19

W ramach zadania zakupiono m.in.:

 • tomograf komputerowy
 • analizatory
 • respiratory
 • urządzenia do dekontaminacji powietrza
 • urządzenie do dezynfekcji za pomocą zamgławiania
 • łóżka elektryczne i wielofunkcyjne
 • wózki anestezjologiczne i reanimacyjne
 • meble
Wydatki: 10 219 382,75 zł

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij