Zespół ds. społecznych

Zespół ds. społecznych został utworzony w SPWSZ z uwagi na konieczność odpowiedniej koordynacji działań na linii szpital - instytucje pomocy społecznej. Celem tej współpracy jest zapewnienie osobom niesamodzielnym (w szczególności osobom smotnym lub pozbawionym wsparcia w dotychczasowym  środowisku) właściwej opieki po opuszczeniu szpitala.

Zadania Zespołu ds. społecznych:

 • pełne wsparcie i kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji w celu umieszczenia Pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL),
 • wstępne przygotowanie dokumentacji w celu umieszczenia Pacjenta w domu pomocy społecznej. Dalsza procedura jest realizowana przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
 • poradnictwo w zakresie uzyskania usług opiekuńczych w domu,
 • kompletowanie wniosków dot. orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Wnioski są wypełniane jedynie dla Pacjentów hospitalizowanych, których sytuacja zdrowotno-socjalna tego wymaga,
 • kompletowanie wniosków na opiekę pielęgniarską długoterminową,
 • pomoc w uzyskaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ta forma wsparcia jest skierowana wyłącznie do Pacjentów szpitala.
 • rozeznanie środowiska chorego, jego warunków rodzinnych, mieszkaniowych,
 • kompletowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia Pacjenta w schronisku dla osób bezdomnych (rodzaj schroniska jest uzależniony od stanu zdrowia chorego).

Formy wsparcia dla Pacjenta i rodzin po zakończonej hospitalizacji

 • możliwość skorzystania z opieki pielęgniarki środowiskowej podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia udzielane w warunkach domowych są realizowane przez: pielęgniarską opiekę długoterminową,
 • dzienny dom pomocy społecznej,
 • usługi opiekuńcze,
 • zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL),
 • dom pomocy społecznej (DPS),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Kontakt

 • SPWSZ, ul. Arkońska 5, bud. "O", pok. nr 7.
 • tel. 664 988 374
 • od 08.00 do 14.00.
Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij