Geriatria


Loga: Fundusze Europejskie, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

 

„Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz z budżetu państwa. Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

Przedmiot projektu:

Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku A oraz w obrębie klatek schodowych, modernizacja dwóch klatek schodowych oraz dwóch dźwigów
szpitalnych, modernizacja łącznika do budynków C i M, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na potrzeby Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych;
zakup niezbędnego wyposażenia oraz aparatury i sprzętu medycznego.

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej.

Korzyści dla użytkowników infrastruktury związane z realizacją projektu to przede wszystkim:
  • podniesienie jakości i skuteczności świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentem w podeszłym wieku,
  • usprawniony dostęp do kompleksowej opieki geriatrycznej, zapewniającej otrzymanie przez pacjenta optymalnej dla niego terapii,
  • skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, a także zmniejszenie ryzyka jego powrotu do szpitala,
  • poprawa warunków bytowych pacjentów,
  • poprawa efektywności organizacji pracy personelu medycznego.

Potrzeba realizacji projektu istniała od wielu lat. Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych znajduje się w budynku „A”, który od bardzo długiego czasu nie podlegał gruntownym remontom. Konieczność modernizacji budynku wynikała z niedostosowania obiektu do obowiązujących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala. Ponadto Oddział korzystał z mocno wyeksploatowanego sprzętu i wyposażenia.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego udało się diametralnie zmienić ten stan rzeczy.

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim w ramach RPO WZ 2014-2020 zawarta została 17 grudnia 2017r., niemniej jednak prace projektowe i przygotowawcze rozpoczęły się jeszcze w roku 2015.

Projekt realizowany był etapowo
  • Pierwszy etap obejmował przebudowę pomieszczeń na I piętrze budynku „A” oraz przebudowę pomieszczeń w sąsiedztwie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach na potrzeby nowego węzła komunikacji pionowej, obejmującego żelbetową klatkę schodową i dźwig szpitalny. W ramach tego etapu zakupione zostało również niezbędne wyposażenie oraz sprzęt medyczny.
  • Drugi etap polegał na modernizacji drugiej klatki schodowej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego Oddziału Geriatrii i Przewlekle Chorych oraz modernizacji dźwigu, łącznika znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanego Oddziału, łączącego budynek „A” z budynkami „C” i „M” (Centrum Diagnostyki Obrazowej) oraz pomieszczeń towarzyszących.

Projekt został zrealizowany i obecnie Oddział spełnia wszystkie wymagania prawne, techniczne (w tym przeciwpożarowe) oraz organizacyjne i jest przystosowany do potrzeb hospitalizacji pacjentów w podeszłym wieku.

Wartość projektu:
  • Wartość wydatków ogółem: 12 058 328,33 zł
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 440 252,46 zł w tym: środki wspólnotowe: 9 396 227,23 zł
  • Budżet państwa: 1 044 025,23 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Czerwiec 2018 r.

zdjęcie budowy zdjęcie budowy

 

Sierpień 2018 r.

zdjęcie budowy zdjęcie lokalu

 

Październik 2018 r.

 zdjęcie lokalu zdjęcie lokalu

 

Grudzień 2018 r.

zdjęcie gotowych pomieszczeń  zdjęcie gotowych pomieszczeń zdjęcie gotowych pomieszczeń

 

Wrzesień 2019 r.

 zdjęcie budowy zdjęcie budowy

 

Październik 2019 r.

zdjęcie budowy zdjęcie budowy zdjęcie budowy


Lipiec 2020 r.

zdjęcie budynku zdjęcie gotowych pomieszczeń zdjęcie gotowych pomieszczeń

zdjęcie budynku 

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij