Pracownie Diagnostyczne - Zdunowo

Pracownia Tomografii Komputerowej - tel. 91 44 27 218

 • TK głowy (z i bez kontrastu),
 • TK kręgosłupa,
 • TK jamy brzusznej (z i bez kontrastu),
 • TK klatki piersiowej (z i bez kontrastu),
 • TK HRCT (śródmiąższowe),
 • TK kości,
 • Angio-KT,
 • Whole body z kontrastem,
 • TK głowy i szyi /bez kontrastu/ - Politrauma,
 • TK klatki piersiowej z jamą brzuszną /z kontrastem/ - Politrauma;


Pracownia Scyntygrafii
- tel. 91 44 27 430

 • scyntygrafia kośćca dynamiczna i statyczna,
 • scyntygrafia tarczycy Tc99m,
 • scyntygrafia perfuzyjna płuc,
 • scyntygrafia wentylacyjna płuc;


Pracownia EKG
- tel. 91 44 27 429


Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia
tel. 91 44 27 307

 • UKG serca z dopplerem kolorowym,
 • badanie metodą Holtera,
 • testy wysiłkowe,
 • testy z dobutaminą,
 • analiza częstotliwości rytmu serca (HRV),
 • test na obecność późnych potencjałów,
 • UKG p/przełykowe,
 • UKG kontrastowe (2,5g i 4,5g),
 • kardiowersja,
 • periokardiocenteza,
 • wprowadzenie elektrod czasowego rozrusznika serca,
 • badanie elektrofizjologiczne p/przełykowe,
 • USG tętnic szyjnych,
 • USG tętnic kończyn dolnych,
 • USG żył kończyn dolnych;

 
Pracownia USG
- tel. 91 44 27 313, rejestracja: tel. 91 44 27 218

 • USG jamy brzusznej,
 • USG dołów nadobojczykowych,
 • USG opłucnej,
 • USG gruczołu krokowego,
 • USG tarczycy,
 • USG narządu rodnego,
 • USG dołu podkolanowego,
 • USG moszny,
 • USG sutków,
 • USG ślinianek,
 • USG z dopplerem kolorowym,
 • USG narządu ruchu,
 • BAC tkanek miękkich,
 • BAC nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej,
 • Punkcja pod kontrolą USG;


Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
- tel. 91 44 27 308

 • pletyzmografia,
 • pletyzmografia + dyfuzja,
 • spirometria (przepływ i objętość),
 • spirometria z MVV,
 • spirometria z próbą rozkurczową,
 • testy nadreaktywności,
 • testy skórne alergiczne,
 • testy płatkowe alergiczne,
 • diagnostyka i terapia zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdech śródsenny),
 • ergospirometria,
 • pomiar tlenku azotu,
 • test 6-cio min. marszu;


Pracownia Endoskopii
tel. 91 44 27 310

 • gastroskopia,
 • gastroskopia z biopsją,
 • gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub usunięciem ciała obcego,
 • kolonoskopia,
 • kolonoskopia z biopsją,
 • polipektomia,
 • polipektomia dolna prosta,
 • polipektomia złożona,
 • endoskopowe tamowanie krwawienia, leczenie zmian naczyniowych (ostrzykiwanie, beamer argonowy) w: GOPP, okrężnica,
 • polipektomia górna prosta,
 • polipektomia górna złożona,
 • balonowe poszerzenie zwężeń przewodu pokarmowego,
 • echoendoskopia (z i bez biopsji);

 
Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego - tel. 91 44 27 310

 • ph metria
 • manometria

Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego - tel. 91 44 27 305

bronchoskopia w znieczuleniu ogólnym,

bronchofiberoskopia,

bronchofiberoskopia+BAL,

USG śródoskrzelowe ( bez biopsji i z biopsją),

laseroterapia przez bronchoskop klasyczny,

laseroterapia przez bronchofiberoskop,

założenie stentu przez bronchoskop klasyczny;


Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
- tel. 91 44 27 263

 • pełen zakres zdjęć rtg na aparatch cyfrowych
 • urografia,
 • badanie żołądka,
 • pasaż jelita cienkiego,
 • cholangiografia,
 • wlew doodbytniczy,
 • kontrastowe badanie przełyku;


 Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
- tel. 91 44 27 263

 • badanie naczyniowe (Arteriografia)
 • badanie naczyniowe PTA
 • badanie naczyniowe i założenie stentów;

Dział Fizjoterapii - tel. 91 44 27 315

 • zabiegi fizykoterapeutyczne w pełnym zakresie
 • prądy diadynamiczne, interferencyjne, Kotza, Treberta, tens,
 • terapuls,
 • krioterapia miejscowa,
 • sollux, laseroterapia,
 • masaże wirowe kończyn dolnych i górnych,
 • diatermia,
 • aqawibron - masaż mechaniczny,
 • magnetoterapia,
 • stymulacja mięśniowa,

Do dyspozycji pacjentów jest sala do kinezyterapii wyposażona w nowoczesny sprzęt: do terapii master, szyny do ciągłego biernego ruchu dla kończyny dolnej i górnej, możliwość ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń czynnych, ćwiczeń z oporem, ćwiczeń w bólach kręgosłupa, ćwiczeń po zabiegach ortopedycznych - wszczepianiu endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego, skokowego oraz po rekonstrukcjach więzadłowych.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij